Dizin:Ek alınca ünlüsü düşen sözcükler

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
makabil makabli
kibir kibri
cebir cebri
kabir kabri
sabır sabrı
nabız nabzı
kabız kabzı
vecit vecdi
recim recmi
hacim hacmi
hacir hacri
ecir ecri
zecir zecri
fecir fecri
hiciv hicvi
haciz haczi
gadir gadri
bedir bedri
ufuk ufku
defin defni
küfür küfrü
nefiy nefyi
lafız lafzı
hıfız hıfzı
cehit cehdi
lahit lahdi
ahit ahdi
cehil cehli
ehil ehli
vehim vehmi
sehim sehmi
fehim fehmi
şahım şahmı
zihin zihni
nehir nehri
bahir bahri
zehir zehri
şehir şehri
sihir sihri
mühür mührü
kahır kahrı
bahis bahsi
sehiv sehvi
nahiv nahvi
mahıv mahvı
nehiy nehyi
vahiy vahyi
ahiz ahzi
fuhuş fuhşu
nakit nakdi
fıkıh fıkhı
şekil şekli
akıl aklı
hüküm hükmü
rükün rüknü
zikir zikri
bikir bikri
fikir fikri
şükür şükrü
fakır fakrı
akis aksi
vakit vakti
rekiz rekzi
nakız nakzı
nakış nakşı
zülüf zülfü
ilim ilmi
zulüm zulmü
alın alnı
remil remli
vaz'ıhamil vaz'ıhamli
emir emri
ömür ömrü
lemis lemsi
remiz remzi
omuz omzu
gönül gönlü
geniz genzi
beniz benzi
hapis hapsi
rabıt raptı
zabıt zaptı
cirim cirmi
cürüm cürmü
burun burnu
karın karnı
nesiç nesci
nısıf nısfı
vasıf vasfı
nesih neshi
fesih feshi
nesil nesli
misil misli
gasil gasli
gusül guslü
asıl aslı
fasıl faslı
isim ismi
resim resmi
cisim cismi
kısım kısmı
hasım hasmı
hüsün hüsnü
nasıp naspı
nesir nesri
kesir kesri
hasır hasrı
kasır kasrı
asır asrı
kasıt kastı
kutup kutbu
lütuf lütfu
atıf atfı
fetih fethi
medih methi
satıh sathı
nutuk nutku
şetim şetmi
hatim hatmi
vitir vitri
setir setri
kutur kutru
eviç evci
kavil kavli
havil havli
kavim kavmi
cevir cevri
sitteisevir sitteisevri
nevir nevri
devir devri
tavır tavrı
kavis kavsi
kayıp kaybı
kayıt kaydı
keyif keyfi
hayıf hayfı
zeyil zeyli
meyil meyli
beyin beyni
mabeyin mabeyni
boyun boynu
kayın kaynı
seyir seyri
beyit beyti
feyiz feyyzi
hayız hayzı
hizip hizbi
nezt nezdi
nezif nezfi
azil azli
azim azmi
hazım hazmı
vezin vezni
izin izni
hüzün hüznü
nezir nezri
bezir bezri
meddücezir meddücezri
cezir cezri
özür özzrü
uzuv uzvu
vecih veçhi
oğul oğlu
eğin eğni
böğür böğrü
bağır bağrı
göğüs göğsü
lağıv lağvı
ağız ağzı
keşif keşfi
hışım hışmı
neşir neşri
haşir haşri
öşür öşrü
kışır kışrı
aşır aşrı
haşiv haşvi
gaşiy gaşyi