Kullanıcı:Ender/test 6

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
abak çocuk oyunlarında sayı
abani ipek hırka
abazıpka dizden yukarısı geniş, büyük cepli pantalon
abuca abla
acablaam acaba
afur ahır
aga büyük ağabey
akkuş beyaz kartal
alabaş uluorta, yerli yersiz konuşan
alaböce barbunya
alaf kurumuş mısır
alamuk gündüz yağan yağmur arası güneş çıkması
alışmak tutuşmak, yanmak,alev almak
amel ishal
anca henüz, biraz önce
andır yaramaz,uzak durulması gereken kişiler
annak görünen yer, karşı karşıya
anuk nane bitkisi
aracı hafif seyreden salgın hastalık
arı (a harfi uzatılarak okunur) ileriye doğru
arık çok zayıf
arıkuru yatay
ataşbaşı-ateşlik şömine
avara boş,boş dolaşan
avuz ineğin doğumdan sonraki ilk sütü(ağız)
ayam hava durumu
ayama lakap
azikiç önemsiz
bad içine girilmesi zor yarasız otsu bilgiler
bakraç bakırdan süt, yoğurt kabı
bardabaş herşeye bulaşan, geçimsiz kişi; dağınık, pis
bayak demin, biraz önce
bek sağlam, kuvvetli, katı, sıkı ve sımsıkı
bekitmek berkitmek, sağlamlaştırmak
belemek beşiğe sarmak
belikine belli ama kime? (belli değil)
bezene bezelye
bıçkı testere ağızlı bıçak
bıdık çocuk
bıldır geçen yıl
binakır bir sürü, çok fazla
bidduma bir parça, birazcık, azıcık
boğaz geçek, tarla bahçe kapısı
bostan kavun,karpuz

öğce]]||fasulye

böcük böcek
bulgurugurut baykuş
buymak üşümek
cahgaza kavgacı
cerlemek yüze gelmek,
cenik yaylaya çıkanların yerleşim merkezi, kışlak
cıbıl çıplak
cıbır fındık bahçelerinde işe yaramayan bitkiler
cıdık çubuktan yapılmış kuş tuzağı
cılga patika yol
cıppan alkış
cırıtla krep
cırtlık bülbül
cıscıbıl çırıl çıplak
cicik meme
cimcik çimdik
cibil-civil çok ufak tanecikler
cudam kötü kişi
cumbuş komik
cücen erkek piliç
cücük civciv
çara cinsel akıntı
çangal fasülyenin sarması için toprağa dikilen uzun dal
çatma tahta ev duvarı
çavun hayvan izi, hayvanların ayak izi
çavurgun çokca yağan gelip geçici yaz yağmuru
çec tane, ayıklanmış fındık, mısır
çekiş dövüş, kavga
çel haşarı, yaramaz
çember ince dokunmuş kadın başörtüsü
çendemek çentik, kertik açmak
çentik el dokuması şal kumaştan torba biçimli çanta
çerik büyük tahıl ölçeği
çın meyveli kiraz dalı
çırakman gaz lambası altlığı
çıtlak kıvılcım
çıtır çözülmesi zor ip karmaşığı
çıtırlık geçit vermeyen çalı çırpı
çimmek yunmak, yıkanmak
çitimek kumaştaki deliği gelişi güzel örmek
çivit meyve çekirdeği
çolapa sakar, solak
çort dikenle kaplı alan
çöğür mısır biçildikten sonra tarlada kalan kökü
çöğürmek yaban yerde abdestini bozmak
çökelik yoğurt veya ayrandan yapılan yağsız peynir
çölük çubuk parçası
çömen mısır sapı (alaf) yığını
çöten çit örme mısır ambarı, balık avlama sepeti
çöpür keçi kılı
çul ince minder
çük çocuk penisi
dahacuk daha ileride
dalap olmak hasat
dastar el dokuması ince kilim
davun veba hastalığı
dekmük tekme
demen değirmen
demin biraz önce
depmek ayakla çiğnemek sureti ile veya elle sıkıştırmak
deyda işte orada
dıvalak dıvıl odun gibi olan
dıvıl yarılmamış yuvarlak odun, dal odun
dıvılcık küçük taneli kar
dibek dövme yapılan taş
dible kara lahana pilavı
didişmek kavga uğraşı
dillik düğün gibi kalabalıklar için yapılan yemek, hazırlık
dillikci yemek hazırlayan kişi, açcı
dilliksiz arkadaşları ile iyi geçinemeyen
dirgen çatallı uzun sopa
diyelmek ayakta durmak
dobuc kulağı ağır işiten
dozgil tosun
dozirik ucunda çöp geçirili fındıktan fırdöndü oyuncak
dökemelik sonbahar, hasat
döşek yün yatak
döşeme elle doğranan iri yapraklı lahana çorbası
döşürmek devşirmek toplamak
dundar görülmeyen, kapalı yer
düve iki yaşında dişi sığır
düvelek küçük kabak
düzen el dokuma tezgahı
ebemkuşağı gökkuşağı
ebrük zayıf aşınmış kumaş parçası (hılavak)
ecinni cin
eğercek yün eğrilen gereç
eğirmek bükmek
ellik eldiven
entari elbise
enük köpek yavrusu
erikmek azmak (sen çok erktin nebri)
esbah çamaşır
essah sahi gerçek
eşgül iştahlı
evel daha önce
evlek tarlada dönümün bir parçası
evşün saç üstünde bir şey çevirmeye yarayan demir alet
evlürür yeter
fayrap birden aniden
ferik dişi piliç
feşel ele avuca sığmaz, haylaz, yaramaz afacan
fıraktı ince ağaç dallarından yapılmış bahçe çiti
fırın darısı fırında kurutulmuş mısır
fısılcuk-fısıltı sessiz konuşma
fışırtmak fırlatmak
fışkı insan dışkısı
fisil soğanın, farenin küçüğü
fizah acı, sızı
fol kümese konulan tek yumurta
gabar olgunlaşmamış
kabar sivilce
gabalak geniş yapraklı bitki
gadasını almak kanmak
gagırama gürültü, konuşma
galdirik geniş yapraklı bir bitki
gamet azıtmak fazla ileri gitmek
gamut sandık
ganayaklı uysal, saf
gancık dişi
gangiliç yürüyüşü yan yana uyumsuz olan
gantar böcüğü karafatma
gabcuk meyve artığı
gapı evin ön bahçesi
garaavu mor çiçekli orman gülü
gartupu patates
gasmuk burunda kuruyan sümük
gaşak gevşek
gatuvaz inatcı
gatık katık, yoğurt
gavlak parasız, işe yaramaz
gavrak kuru
gavurma kavurma
gaybet arkasından konuşmak
gazıl ipi kalın yün iplik
gecin kurumuş fasulye yaprağı ve sapı
gegek elbise askısı
geğermek geğirmek
gelecoş bir tür ayran yemeği
gelinçi gelin ayranı
geravu dalları çekmeye yarayan ağaçtan yapılmış alet
germegeriş sonuna kadar açık
germeş geniş karınlı
gevmek çiğnemek
gıcırık kırlarda yetişen bir bilgi
gıcırık ağacı ortasından kazığa geçirip yapılan oyuncak
gıdık küçük saplı sepet
gıdım çok az azıcık
gınnap sicim
gıran dağ yamacının yüksek kısmı
gırçıl ak düşmüş saç
gırgıl keş çökeleği ezme aleti
gırla gitmek çok bulunmak
gırtıl ince ve sert ot
gıymuk küçük dal parçası
girebi ağzında gaga gibi çıkıntısı olan küçük, hafif balta
gogice boğmaca
goğuz (konuz) dolu ile yarım arası, doluya yakın sıvı
golan sırtta taşımak için yünden dokunmuş geniş bağcık
gopça düğme
goruk içi boş fındık
gosara kaba saba kişi
gosnak kostak, hantal, kaba ,iri
gostil patates
goya güya
gozak olmamış, olgunlaşmamış meyve
yeşil renk
gödeleç sopa
göden kurbağa
gölük at, katır (yük taşıma hayvanı)
göt alt
göynek keten fanila
göynümüş meyvelerin aşırı olmuş hali
gufa ağaç su kabı
gulun tay
gumalak küllü suya bırakıp üstünden su akıtmak
guşlastiği sapan
guşluk sabah ile öğlen arası (guşluk vakti [imecisi])
guvaldak çorapsız giyilen ayakkabı
guytak küçük çakır
guzine ekmek pişirilen fırınlı soba
gübür toz
gücüktene labadaya benzer, yenilen bir kır bitkisi
güğüm büyük ibrik
güllük eğrelti otu
gündarı güneşte kurutulmuş mısır
haçan ne
haçcak çabuk
hakırama güzel, göz alıcı
haltuk gürültü, ses çıkarma
hamaku yavru hayvanlara takılan kalın ip yumağı
harar avanak
hartama altı dar büyük çit küfe
hasıramak çok ince kesim, çatı örtmeye yarar tahta
haşıl susamak, hararetle susamak
hayana suda pişmiş mısır yarması
hayın yavaş yavaş gitme
helle acımasız gaddar
helvani ince kıyılmış sebze çorbası, çorba
hennük yayvan tencere
hepenk yağan yağmurdan sonraki ıslaklık
heri kepenk, ahıra açılan geniş inecek yer kapağı
herif gayri, artık ; arzu bildirme
herk erkek, koca
herzek, mukallit kazılmış toprak
hışır kurnaz, akıllı
him kırık dökük, eski
hoduk taş temel çukuru
hodul harman sonrası kalan kuru fındık çotanağı
holak nadan
holtak çotanağından ayıklanmış fındık
homçak bol geniş şekilde saran (ayakkabı )
hopal toplu kiraz, üzüm salkımı
hopalak köpek yavrusu
hopul toplu
horgul aş içindeki toplu hamur
horsa üstü güllük örtülü kulübe
hortik hırs
horuk ayı yavrusu
horumak koruyucu diken
horuzlanmak korumak
hospalak kafa tutmak
hozan tombul şişman
hozmil mısır tarlası
höldürecek önceki yıldan kalma patates
hörelenmek sıvı maddenin aniden boşalması
höşmek saldırır gibi tepinmek
höşül suda haşlanmış meyve
ıba nem (nemlenmiş)
ılıncak çocukları uyutmak için bir çeşit salıncak
ımık ılık
ırganmak kımıldamak
ışıklı böcük yazın ortaya çıkan bir böcek
ışımak gündüz olması
ışka ağaç sürgünü
ışkın genç fındık dalı
ıyılmak baygınlık geçirmek
ıymak uyuklayıp sızmak
idare küçük gazyağı lambası
ilbade (kapitone) kadın yeleği
ilif banyo yaparken kullanılan kir çıkarıcı bez
ilistir büyük süzgeç
indemine fazlasıyla
it gülü kuş burnu ağacı
işlik gömlek
işmar göz kırpmak
itdirseği arpacık
kakmık genizden çıkarılan balgam
kapıya gitmek helaya gitmek
kavuklu çilek ahududu
kayma ince kesilmiş ağaç
kef köpük
kelek çan
kel çaylak kartal cinsi, başı kel bir kuş
keme büyük fare
kemre gübre hayvan gübresi
kenef hela
kendir kenevir
kepez balığın gizlendiği yer
kerkinmek fortçuluk
kesek çıra, parçası
kesmük mısır koçanı
keş kuru ayran çökeleği
keşik sıra
keyvanı ihtiyar kadın
kınacı kına gecesine katılanlar
kınacı gitmek toplu halde kına gecesine gitmek
kırklık koyunları traş etmek için kullanılan makas
kırkmak traş etmek
kirinti ot biçme aleti
kirman eğerceğin alt yuvarlağı
kirtik küçük sabun parçası
kıst (kıst etmek) köpeği saldırtmak için verilen komut
kodalak kozalak
kozak olmamış
köm elle yapılan barınak
kömzek hela altı
kösmük sigara izmariti
kumul külle çamaşır yıkama işi
kuşak çözmek işemek, sıçmak
külek sağrağın büyüğü, boduç
kültek küçük külek, ağaçtan kulplu kova
kürük kulağı çok küçük koyun
küskü ucu sivri odun parçası
lergigün ilerki gün
löküs lüks lambası
löpbek yumuşak şişmanca çocuk
mada iştah
mafa at sırtında yük konan sandık
mağzı ahır
mardagelmek beğenmeme bahanesi
mazak şakacı
me(al) buyur
meh, ahammmeh nah! al işte
mehlük sakat
mekeç sakat
mekelek sakat
meksetmek mola vermek
memişhane hela
mendebur yaramaz
merekep bozulmuş fındık
merolcan çalı dikeninin yenilen uç kısmı
mıçgıl tosun
mile misket bilye
misir yeşil domates
mıymıntı uyuşuk
modul tomurcuk
mukallit kurnaz akıllı
müdare zayıf, iğreti duran, dayanıksız
müleves bardabaş
nakraş soysuz, kötü huylu
naşşaba maşraba
nebri rum erkek çocuk
nifi rum kız çocuk
niyapin ne yapıyorsun
nerdek üzüm şırası
nezük körpe,taze
obuz sırt, belen, dağ sırtı
ocakbaşı şömine
oğ olmak bir yerde az insanın olması
oha hayvana dur demek
osmak bıkmak usanmak
öğmeç mısır ekmeğinin tereyağ ve şekerle ezilmesi
öğür taytaş, akran (hayvan arkadaşlığı)
öğürsek hayvanlarda çiftleşme zamanı
ölin öğlen
öte geçe-öte yüz karşı taraf, karşı yüz
örtleşmek sözleşmek, gizlice anlaşmak
ötürük ishal
öyme sürmek, bulaştırmak
paçka çoban kulübesi
pahal kıskanç
palak malak, manda yavrusu
pasa devamlı
pastaf palavra
pata pat berabere kalmak
patar hartama için dörde ayrılmış kütük
paykıtmak kaçırmak
pelit meşe ağacı
peşgir havlu
peştembal kadınların bele bağladıkları giysi
pey taş duvar
pırtı giyecek
pıtrak allerjik deri kabartısı
poğul sütlü mısır
port keten, kenevirin işlemeye hazır lif topu
pösteki, namazlu namaz kılınan koyun postu, seccade
pöşgü soba
puar pınar, göze
putka ağaçtan kulpsuz kova
putana fıçı
püs mısırın ucundaki püskül
rahmet yağmur
sadır idrar
sağrak tereyağ konan küçük kap
sakarca kökleri yenen çiğdeme benzer bir bitki
sakartlak kene
salahna kır kızı, hafifmeşrep
sınnaşmak bulaşmak, sataşmak
saplıyak metal, kepçe
sarıavu sarı çiçekli orman gülü (zehirli)
sataşmak birine takılmak rahatsız etmek
savak suyu yönlendirme
sef yanlışlık
şennik sebze bahçesi
seyirtmek koşmak
sepken yağmurla karışık dolu
sıbıç sap (sebze yaprağın sap kısmı)
sıvak tıpa
sidil büyük çinko kova
soğlama en son kalan fındıkların toplanması
sorani aylak
soyka varlığından rahatsızlık duyulan meta
sökürtmek çıkartmak
sölempe-simelek gevşek davranmak, kendinden geçmek
sölpük esnemiş
su dökmek işemek
sülahi düzgün
sütdarı gölgede kurutulmuş mısır
süzme süzülmüş, suyu alınmış yoğurt
şalak tohuma kaçmış hıyar
şamar tokat, sille
şelek küçük harar, büyük sırt sepeti
şennik küçük sebze bahçesi
şırahna pekmezde meyve suyu süzgeci
şişek iki yaşında dişi koyun
şişürmek balon
taflan bir meyve (karayemiş)
tayıradak çabukça
tecen peyniri taze peynir
tefruşlu kapaklı tas
teğez vurmak hafifçe omuz vurmak
tekcem keşke
tekguma,tahtagaçan ağaçkakan
terek mutfak dolabı
termaş uygunsuz
tey akran
tıkıl tane
tıkız sıkı
tıman don, kilot
toftaşmak sakinleşmek
toklu bir yaşındaki kuzu
tonbulca arı bir çeşit iri, tonbulca yabani arı
töngel muşmula
tutak tencereyi sıcak tutan bezden eşya
uçuk heyelan
uvatlama düzeltme, tamir etme, uydurma
uyuntu uyuşuk
ül ıslatılmış mısır unundan
ürmek havlamak
üskülü taranmış port
üveç iki yaşında erkek toklu
vayrak gayri, artık gibi
vazzak elle yapılan müstehcen bir hareket
velep çapraz, verev
vira daima, her zaman
yalavu alev, iç alevi
yalı yulu rastgele, olağan
yangu alev, iç alevi
yantri yan yan giden
yar uçurum
yarmaça tomruğun yarılarak ayrılması
yaşmak tülbent; başörtüsü
yavıncımak elden çıkan bir şey için üzülmek
yaykın kızıl ağaç
yaymak hayvanları otlatmak
yelpiştim boşa uğraşmak
yeğnikçi, yeğlikçi ciddi olmayan
yerinmek imrenmek
yerüklü aşeren
yeygü hayvan yiyeceği, kuru ot
yıldıramak parlamak
yıldırmak hafifçe parıldamak
yıldırikli pırıltı