Tartışma:zaman

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kelimeler ve Nüansları çevirilerden bile önemli değil mi? Kelimenin izahında olmamalı mı?[düzenle]

Mesela; Müddet, zaman ve vaktin farkı yeni nesillerce bilinmiyor. Arabi çevirisine baktım zaman yerine vakit yazılmıştı. Açıklamalara konuluncuya kadar hepten emek zayi olmasın diye nuanslarını buraya koyuyorum. Vikisözlük Camiası kanaatini belirtirse bunu ana maddeye koyarız.

Müddet, mutlaken hareket-i felekin imtidâdıdır, ibtidâdan intihaya dek.

Zaman ise, mazi ve hâl ve istik­bâle maksûm olan müddetdir.

Vakt bir husus için farz u takdîr olunan zaman dır. -- 3210  (T) 02:00, 25 Ağustos 2007 (UTC)

Sürekli yeni başlık üretmeyelim. Bu tip detaylar {{Açıklamalar}} başlığı altında verilebilir. Evet bu farkları yeni nesiller bilmiyor ama bu başlık altındaki açıklamaları yeni nesillerin anlaması da mümkün değil. Lütfen madde açıklamalarında Türkiye Türkçe'si kullanalım. (metni anlayabilsem Türkçe'ye çevirecektim) --Viki 08:09, 25 Ağustos 2007 (UTC)

Rüzgar , zaman tarifi , zaman 'ın Allah olduğu sövülmemesi gerektiği hadisi Bursevi izahı bulunmayan bir izaha sahip[düzenle]

Rûzgâr, zaman manâsınadır ve zaman ınde’l-arap leyl ü nehârden ibaretdir.

Ki, felek-i atlasın haraketiyle müteayyın ve şems ü kamerin vucûdu üzerine dâirdir.

Hakikat-ı zaman ân-ı gayrmumkasımdır ki,cemî ezmine ve edvâre sârîdir.

Onunçün ân ile dekâyık ve dekâyık ile derecât ve derecât ile saât ve saât ileeyyâm takdîr olunur.

Pes ân münbasit olsa yevm ve yevm dahi münbasit olsa usbû' ve usbû dahi münbasit olsa şerh ve şerh dahi münbasit olsa sene ve sene dahi münbasit olsa dehr ve dehr denilir.

Fe-emmâ ol ki, tenzil’de gelir:


كل يو م هو فى شأ ن - O her yevm (an) tecelli etmektedir. (Rahman 29)


Bu yevm ile murâd ân-ı İlahidir ki, basîtmer’idir. Nitekim bu mahalde dahi gelir


و ما ا مرنا الاوا حدة كلمح بالبصر - Emrimiz de bir tekdir, bir göz kırpması gibi. (Kamer 50)


Ve buan hakikatde nefs-i Rahmanî olmakla sebb-i dehrden nehy olun-muştur. Nitekim hadîs’de gelir


لا تسبوا ا لد هر فان الدهر هوا لله - Zamana sövmeyiniz, zira zaman Allah’dır.(Sahih-i Buhari, Tefsir-i Sure 45)


Beyt-i mezkûrde rûzgâr ile murâd lâ-leyl ü lâ-nehâr âleminde olan ânvasldır veya temsîle mahmûldur. Veyahud zikr-i mahal ve irâde-i hâl tarîkıyla olan ân-ı gayrı munkasımde olan şerîf ve âlîdir.