İçeriğe atla

Dizin:Sayılar (Türkçe)

Vikisözlük sitesinden

Temel Sayılar ve Sıralama Sayıları Tablosu
Sembol Sayı Sıra
0 sıfır sıfırıncı
1 bir birinci
2 iki ikinci
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci
6 altı altıncı
7 yedi yedinci
8 sekiz sekizinci
9 dokuz dokuzuncu
10 on onuncu
11 on bir on birinci
12 on iki on ikinci
13 on üç on üçüncü
14 on dört on dördüncü
15 on beş on beşinci
16 on altı on altıncı
17 on yedi on yedinci
18 on sekiz on sekizinci
19 on dokuz on dokuzuncu
20 yirmi yirminci
21 yirmi bir yirmi birinci
22 yirmi iki yirmi ikinci
23 yirmi üç yirmi üçüncü
24 yirmi dört yirmi dördüncü
25 yirmi beş yirmi beşinci
26 yirmi altı yirmi altıncı
27 yirmi yedi yirmi yedinci
28 yirmi sekiz yirmi sekizinci
29 yirmi dokuz yirmi dokuzuncu
30 otuz otuzuncu
40 kırk kırkıncı
50 elli ellinci
60 altmış altmışıncı
70 yetmiş yetmişinci
71 yetmiş bir yetmiş birinci
80 seksen sekseninci
81 seksen bir seksen birinci
90 doksan doksanıncı
91 doksan bir doksan birinci
100 yüz yüzüncü
101 yüz bir yüz birinci
500 beş yüz beş yüzüncü
750 yedi yüz elli yedi yüz ellinci
1000 bin bininci
1001 bin bir bin birinci
1100 bin yüz bin yüzüncü
1200 bin iki yüz bin iki yüzüncü
1300 bin üç yüz bin üç yüzüncü
1400 bin dört yüz bin dört yüzüncü
1500 bin beş yüz bin beş yüzüncü
1600 bin altı yüz bin altı yüzüncü
1700 bin yedi yüz bin yedi yüzüncü
1800 bin sekiz yüz bin sekiz yüzüncü
1900 bin dokuz yüz bin dokuz yüzüncü
2000 iki bin iki bininci
1000000 bir milyon bir milyonuncu
1000000000 bir milyar bir milyarıncı
1012 bir trilyon bir trilyonuncu
1015 bir katrilyon
bir trilyar
bir katrilyonuncu
bir trilyarıncı
1018 bir kentilyon
bir katrilyar
bir kentilyonuncu
bir katrilyarıncı
1021 bir sekstilyon
bir hekstilyon
bir sekstilyonuncu
bir hekstilyonuncu
1024 bir septilyon bir septilyonuncu
1027 bir oktilyon bir oktilyonuncu
1030 bir nonilyon bir nonilyonuncu
1033 bir desilyon bir desilyonuncu
1036 bir undesilyon bir undesilyonuncu
1039 bir duodesilyon bir duodesilyonuncu
1042 bir tredesilyon bir tredesilyonuncu
1045 bir katordesilyon bir katordesilyonuncu
1048 bir kendesilyon bir kendesilyonuncu
1051 bir seksdesilyon bir seksdesilyonuncu
1054 bir septendesilyon bir septendesilyonuncu
1057 bir oktodesilyon bir oktodesilyonuncu
1060 bir novemdesilyon bir novemdesilyonuncu
1063 bir vijintilyon bir vijintilyonuncu
1066 bir unvijintilyon bir unvijintilyonuncu
1069 bir duovijintilyon bir duovijintilyonuncu
1072 bir trevijintilyon bir trevijintilyonuncu
1075 bir katorvijintilyon bir katorvijintilyonuncu
1078 bir kenvijintilyon bir kenvijintilyonuncu
1081 bir seksvijintilyon bir seksvijintilyonuncu
1084 bir septenvijintilyon bir septenvijintilyonuncu
1087 bir oktovijintilyon bir oktovijintilyonuncu
1090 bir novemvijintilyon bir novemvijintilyonuncu
1093 bir trijintilyon bir trijintilyonuncu
1096 bir untrijintilyon bir untrijintilyonuncu
1099 bir duotrijintilyon bir duotrijintilyonuncu
10102 bir tretrijintilyon bir tretrijintilyonuncu
10105 bir katortrijintilyon bir katortrijintilyonuncu
10108 bir kentrijintilyon bir kentrijintilyonuncu
10111 bir sekstrijintilyon bir sekstrijintilyonuncu
10303 bir sentilyon bir sentilyonuncu