Şablon:çekim

Vikisözlük sitesinden
Şablon belgelemesi [Düzenle] [Tazele]

Parametreler[değiştir]

Tüm diller için[değiştir]

|1=
Çekimlemesi yapılmış olan kök sözcüğü girin
|2=
Alternatif yazılım, ilk parametrede girilen kök sözcük için. Bu parametre kullanılırsa sözcüğün bağlantısı birinci parametreye verilir; fakat ikinci parametre çıktı alınır.
|3=, |4=, |5= vs..
Kabul edilebilir tüm çekimleme kısayolları, Listeye bakınız
|söz=
Kabul edilen bir söz türü. Bakınız Söz türleri.
|dil=
Dil kodu. Bakınız Vikisözlük:Diller.

Dil-bazlı şablonlar[değiştir]

Türkçe[değiştir]

{{tr-çekim}}

Otomatik çekimleme karşılaştırıcı. Girmeniz gereken iki tane zorunlu parametre vardır;

|1=
Çekimlemesi yapılmış olan kök sözcük.
|söz=
Desteklenen söz türü. Şu anda yalnızca ad ve eylem desteği vardır.

Bu şablon {{tr-ad-tablo}} ve {{tr-eylem-tablo}} şablonlarındaki çekimlemeleri kullanmaktadır ve oradaki |istisna= ve |k= parametreleri geçerlidir.

Osmanlı Türkçesi[değiştir]

{{ota-çekim}}

Otomatik çekimleme karşılaştırıcı. Girmeniz gereken iki tane zorunlu parametre vardır;

|1=
Çekimlemesi yapılmış olan kök sözcük.
|ç=
Çekimlemesi yapılmış olan kök sözcüğün okunuşu.
|söz=
Desteklenen söz türü. Şu anda yalnızca ad desteği vardır.

Bu şablon {{ota-ad-tablo}} şablonundaki çekimlemeleri kullanmaktadır.

Dilbilgisi etiketleri[değiştir]

Modül:çekim/veri (yaygın etiketler) ve Modül:çekim/veri2 (daha az yaygın etiketler) veri modüllerindeki veriler:

Etiketin adı Kısayol(lar) Görüntülenen biçimi
Şahıs (daha çok yaygın)
birinci şahıs 1 birinci şahıs
ikinci şahıs 2 ikinci şahıs
kişisiz impers, kişis kişisiz
üçüncü şahıs 3 üçüncü şahıs
Miktar (daha çok yaygın)
ikil du, i ikil
multiple-possession mpos multiple-possession
single-possession spos single-possession
tekil s, sg, t tekil
çoğul p, pl, ç çoğul
Miktar (daha az yaygın)
collective col collective
distributive paucal dpau distributive paucal
paucal pau paucal
singulative sgl singulative
trial tri trial
Cinsiyet (daha çok yaygın)
dişil f, d dişil
eril m, e eril
genel c, g genel
natural masculine natm natural masculine
nonvirile nv nonvirile
nötr n nötr
Cinsiyet (daha az yaygın)
natural feminine natf natural feminine
virile vr virile
Animacy (daha çok yaygın)
animate an animate
inanimate in, inan inanimate
personal pr, pers personal
Zaman (daha çok yaygın)
gelecek zaman fut, futr, gele, gelecek gelecek zaman
geniş zaman aor, aori, geni, geniş geniş zaman
geçmiş dışı npast, gdışı geçmiş dışı
geçmiş zaman past, geçm, geçmiş geçmiş zaman
imperfect impf, imperf imperfect
imperfective impfv, imperfv imperfective
past historic phis past historic
perfect perf perfect
perfective pfv, perfv perfective
pluperfect plup, pluperf pluperfect
preterite pret preterite
sürekli prog, sürek sürekli
şimdiki zaman pres, şimdi, şimdiki şimdiki zaman
Zaman (daha az yaygın)
anterior ant anterior
complete compl complete
consecutive consecutive
contemplative contem contemplative
continuous cont continuous
frequentative freq frequentative
gnomic gnomic
habitual hab habitual
iterative iter iterative
posterior post posterior
prospective pros prospective
recently complete rcompl recently complete
semelfactive semf semelfactive
situational situational
Kip (daha çok yaygın)
bildirme kipi ind, indc, indic, bild, bildirme bildirme kipi
dilek sub, subj, dile dilek
emir kipi imp, impr, impv, emir emir kipi
gereklilik kipi gerek gereklilik kipi
istek kipi opta, opt, iste, istek istek kipi
yumuşatıcı kip juss, yumu, yumuşatıcı yumuşatıcı kip
şart kipi cond, şart şart kipi
Kip (daha az yaygın)
cohortative coho, cohort cohortative
desiderative des, desid desiderative
energetic ener energetic
inferential infer, infr inferential
intensive inten intensive
potential potn potential
quotative quot quotative
renarrative renarr renarrative
volitive voli volitive
Çatı (daha çok yaygın)
causative caus causative
ditransitive ditr ditransitive
edilgen pass, pasv, edil edilgen
etken act, actv etken
intransitive intr, vi intransitive
mediopassive mp, mpass, mpasv, mpsv mediopassive
middle mid, midl middle
reflexive refl reflexive
transitive tr, vt transitive
Çatı (daha az yaygın)
antipassive apass, apasv, apsv antipassive
applicative appl applicative
autonomous auton autonomous
reciprocal recp, recip reciprocal
Non-finite (daha çok yaygın)
gerund ger gerund
infinitive inf infinitive
iyelik poss, iye iyelik
ortaç part, ptcp ortaç
personal infinitive pinf personal infinitive
supine sup supine
transgressive transgressive
verbal noun vnoun verbal noun
Non-finite (daha az yaygın)
būdinys budinys būdinys
conjunctive conj conjunctive
connegative conn, conneg connegative
converb converb
debitive deb debitive
gerundive gerv gerundive
l-participle l-ptcp, lptcp l-participle
padalyvis padalyvis
participle of necessity partnec participle of necessity
pusdalyvis pusdalyvis
verbal of necessity verbnec verbal of necessity
Hâl (daha çok yaygın)
ayrılma abl, ayr ayrılma
belirtme acc, beli belirtme
bulunma loc bulunma
instrumental ins instrumental
prepositional pre, prep prepositional
tamlayan gen, tam tamlayan
vocative voc vocative
yalın nom yalın
yönelme dat, yöne yönelme
Hâl (daha az yaygın)
abessive abe abessive
absolutive absv absolutive
adessive ade adessive
adverbial case advc adverbial
allative all allative
associative ass, assoc associative
benefactive ben, bene benefactive
causal cauc, causc causal
causal-final cfi, cfin causal-final
comitative com comitative
comparative case comc comparative
delative del delative
direct dir direct
distributive dis, dist, distr distributive
elative ela elative
ergative erg ergative
essive ess essive
essive-formal esf, efor essive-formal
essive-modal esm, emod essive-modal
illative ill illative
indirect indir indirect
inessive ine inessive
instructive ist instructive
limitative lim limitative
locative-qualitative lqu, lqua locative-qualitative
objective objv objective
oblique obl oblique
partitive ptv, par partitive
prolative pro, prol prolative
sociative soc sociative
subjective subjv, sbjv subjective
sublative sbl, subl sublative
superessive spe, supe superessive
temporal tem, temp temporal
terminative ter, term terminative
translative tra, tran translative
Durum (daha çok yaygın)
attributive attr attributive
belirli def, defn, blli belirli
belirsiz indef, indf, blsz belirsiz
construct cons, construct state construct state
mixed mix mixed
predicative pred predicative
strong str strong
weak wk weak
Karşılaştırma dereceleri (daha çok yaygın)
comparative degree comd, comparative comparative degree
positive degree posd, positive positive degree
superlative degree supd, superlative superlative degree
Karşılaştırma dereceleri (daha az yaygın)
absolute superlative degree asupd, absolute superlative absolute superlative degree
elative degree elad elative degree
eşitlik equd, equative, eşit eşitlik
relative superlative degree rsupd, relative superlative relative superlative degree
Register (daha az yaygın)
archaic arch archaic
colloquial colloq colloquial
contemporary conty contemporary
dated dated
emphatic emph emphatic
familiar fam familiar
formal formal
informal inform informal
intimate intim intimate
literary lit literary
obsolete obs obsolete
polite pol polite
slang slang
Deixis (daha az yaygın)
distal dstl distal
medial medl medial
proximal prox, prxl proximal
Clusivity (daha az yaygın)
exclusive excl exclusive
inclusive incl inclusive
obviative obv obviative
Inflectional class (daha çok yaygın)
pronominal pron pronominal
Attitude (daha çok yaygın)
augmentative aug augmentative
küçültme küç küçültme
pejorative pej pejorative
Attitude (daha az yaygın)
endearing end endearing
Sound changes (daha çok yaygın)
contracted contracted
Sınıflandırılmamış dil bilgisi (daha çok yaygın)
adjectival adj adjectival
adverbial adv adverbial
biçim biçim
dependent dep dependent
independent indep independent
long long
negative neg negative
nominalization nomzn nominalization
nominalized nomz nominalized
root root
short short
simple sim simple
stem stem
Sınıflandırılmamış dil bilgisi (daha az yaygın)
absolute abs absolute
affirmative aff affirmative
affix af affix
affixal afl affixal
analytic anal, analytical analytic
aspect asp aspect
augmented augmented
circumfix circ, cirf, circf circumfix
circumfixal circl, cirfl, circfl circumfixal
conjunct conjt conjunct
deuterotonic deut deuterotonic
infix infx infix
infixal infxl infixal
ji-ma class object inflected ji-ma_obj ji-ma class object inflected
ji-ma class relative object inflected ji-ma_rel ji-ma class relative object inflected
ji-ma class subject inflected ji-ma ji-ma class subject inflected
ki-vi class object inflected ki-vi_obj ki-vi class object inflected
ki-vi class relative object inflected ki-vi_rel ki-vi class relative object inflected
ki-vi class subject inflected ki-vi ki-vi class subject inflected
ku class object inflected ku_obj ku class object inflected
ku class relative object inflected ku_rel ku class relative object inflected
ku class subject inflected ku ku class subject inflected
ku locative class object inflected ku-loc_obj ku locative class object inflected
ku locative class relative object inflected ku-loc_rel ku locative class relative object inflected
ku locative class subject inflected ku-loc ku locative class subject inflected
m-mi class object inflected m-mi_obj m-mi class object inflected
m-mi class relative object inflected m-mi_rel m-mi class relative object inflected
m-mi class subject inflected m-mi m-mi class subject inflected
m-wa class object inflected m-wa_obj m-wa class object inflected
m-wa class relative object inflected m-wa_rel m-wa class relative object inflected
m-wa class subject inflected m-wa m-wa class subject inflected
mu locative class object inflected mu_obj mu locative class object inflected
mu locative class relative object inflected mu_rel mu locative class relative object inflected
mu locative class subject inflected mu mu locative class subject inflected
n class object inflected n-n_obj n class object inflected
n class relative object inflected n-n_rel n class relative object inflected
n class subject inflected n-n n class subject inflected
non-possessed npossd, npossed, nonpossessed non-possessed
nonfinite nonfin nonfinite
object obj object
pa locative class object inflected pa_obj pa locative class object inflected
pa locative class relative object inflected pa_rel pa locative class relative object inflected
pa locative class subject inflected pa pa locative class subject inflected
periphrastic peri periphrastic
possessed possd, possed possessed
possessive affix posaf, possaf possessive affix
possessive prefix pospref, posspref possessive prefix
possessive suffix possuf possessive suffix
prefix pref prefix
prefixal prefl prefixal
prototonic prot prototonic
relative rel relative
subject sbj subject
suffix suf, suff suffix
suffixal sufl, suffl suffixal
synthetic synth synthetic
tense tense
tenseless tenseless
u class object inflected u-n_obj, u-u_obj u class object inflected
u class relative object inflected u-n_rel, u-u_rel u class relative object inflected
u class subject inflected u-n, u-u u class subject inflected
unaugmented unaugmented
Diğer etiketler (daha çok yaygın)
( (
) )
, ,
- -
/ /
: :
[ [
] ]
ve ve
Diğer etiketler (daha az yaygın)
Birdenfazla etiketli kısayollar (daha çok yaygın)
12 birinci şahıs/ikinci şahıs
123 birinci şahıs/ikinci şahıs/üçüncü şahıs
13 birinci şahıs/üçüncü şahıs
23 ikinci şahıs/üçüncü şahıs
fn dişil/nötr
mf eril/dişil
mfn eril/dişil/nötr
mn eril/nötr
Liste kısayolları (daha çok yaygın)
1i birinci ikil şahıs
1t birinci tekil şahıs
birinci çoğul şahıs
2i ikinci ikil şahıs
2t ikinci tekil şahıs
ikinci çoğul şahıs
3i üçüncü ikil şahıs
3t üçüncü tekil şahıs
üçüncü çoğul şahıs
belirli geçmiş belirli geçmiş zaman
belirsiz geçmiş belirsiz geçmiş zaman
simple past simple geçmiş zaman
simple present simple şimdiki zaman
spast simple geçmiş zaman
spres simple şimdiki zaman

Kullanımı[değiştir]

Bu şablon, bir adın ad-hâlini standart şekilde gösterir. Tek parametresi |dil= parametresidir. Bu parametreye Vikisözlük:Diller listesinde kullanılan dilin kod halini giriniz.

Örnekler[değiştir]

Kod Sonuç
arabalar maddesinde
{{tr-çekim|araba|söz=ad}}
araba sözcüğünün çoğul çekimi
arabayı maddesinde
{{tr-çekim|araba|söz=ad}}
araba sözcüğünün belirtme tekil çekimi
dine maddesinde
{{tr-çekim|din|söz=ad}}
din sözcüğünün yönelme tekil çekimi
efeyi maddesinde
{{tr-çekim|efe|söz=ad}}
efe sözcüğünün belirtme tekil çekimi
evin maddesinde
{{tr-çekim|ev|söz=ad}}
ev sözcüğünün tamlayan tekil çekimi
meşenin maddesinde
{{tr-çekim|meşe|söz=ad}}
meşe sözcüğünün tamlayan tekil çekimi
meşelerin maddesinde
{{tr-çekim|meşe|söz=ad}}
meşe sözcüğünün tamlayan çoğul çekimi
tastan maddesinde
{{tr-çekim|tas|söz=ad}}
tas sözcüğünün ayrılma tekil çekimi
yavrucak maddesinde
{{çekim|yavru||küçültme|dil=tr}}
yavru sözcüğünün küçültme çekimi
communications maddesinde
{{çekim|communication||ç|dil=en}}
communication sözcüğünün çoğul çekimi
گوزڭ‎ maddesinde
{{ota-çekim|گوز|ç=göz|söz=ad}}
گوز(göz) sözcüğünün tamlayan tekil çekimi
azma maddesinde
{{çekim|azmak||2t|emir|dil=tr}}
azmak sözcüğünün ikinci tekil şahıs emir kipi çekimi
gelmez maddesinde
{{tr-çekim|gelmek|söz=eylem}}
gelmek sözcüğünün bildirme kipi geniş zaman üçüncü tekil şahıs olumsuz çekimi
hamletmedin maddesinde
{{tr-çekim|hamlet|söz=eylem}}
hamletmek sözcüğünün bildirme kipi belirli geçmiş zaman ikinci tekil şahıs olumsuz çekimi
في maddesinde
{{çekim|وَفَى||dil=ar|2|f|s|actv|impr}}
وَفَى(vefā) sözcüğünün ikinci şahıs dişil tekil etken emir kipi çekimi
sums maddesinde
{{çekim|sum||çoğul|dil=en}}
sum sözcüğünün çoğul çekimi