Perl

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İngilizce[düzenle]

Özel ad[düzenle]

Perl Perl (sayılamayan)

[1] (betik dili) metin bazında çalışan ve İnternet uygulamalarında çokça kullanılan bir betik dil ailesi

Söyleniş[düzenle]

IPA: pɝːl, çoğulsuz

Üst kavramlar[düzenle]

[1] programlama dili ailesi

Alt kavramlar[düzenle]

[1] Perl 5, Perl 6

Örnekler[düzenle]

[1] Perl is a family of high-level, general-purpose, interpreted, dynamic programming languages. The languages in this family include Perl 5 and Perl 6.“[1]
Perl yüksek seviyeli, genel amaçlı, yorumlanan, dinamik bir programlama dilleri ailesidir. Bu ailedeki diller Perl 5 ve Perl 6'dır.
[1] „In addition to CGI, Perl 5 is used for graphics programming, system administration, network programming, finance, bioinformatics, and other applications. It has been humorously nicknamed "the Swiss Army chainsaw of scripting languages" because of its flexibility and power, and possibly also because of its "ugliness". In 1998, it was also referred to as the "duct tape that holds the Internet together", in reference to both its ubiquitous use as a glue language and its perceived inelegance.“[1]
CGI'nin yanı sıra Perl 5 grafik programlama, sistem yönetimi, ağ programlaması, finans, biyoenformatik ve sair uygulamalarda kullanılmaktadır. Elastikiyeti ve gücünden, muhtemelen de "çirkinliğinden" dolayı şakacı bir ifadeyle "betik dillerinin İsviçre ordusu zincirli testeresi" denmiştir. 1998'de yaygın kullanımına atfeten "İnternet'i bir arada tutan yapışkan şerit" göndermesi, hem bir „yapışkan dili“ (glue language (en)) olarak kullanılmasından, hem de hissedilir zarâfetsizliğinden dolayıdır.
[1] Perl was originally named "Pearl". […] The name is occasionally expanded as Practical Extraction and Report Language, but this is a backronym. Other expansions have been suggested as equally canonical, including Wall's own humorous Pathologically Eclectic Rubbish Lister. Indeed, Wall claims that the name was intended to inspire many different expansions.“[1]
Perl, başta "Pearl" (‚İnci‘) olarak adlandırıldı. […] Bu kısa isim, yerden yere pratik bilgi çıkarma ve rapor dili olarak genişletildiyse de bu bir bakronimdir. Wall tarafından yapılmış şakacı patolojik seçme saçmalık listeleyicisi ifadesi gibi başka teklif edilmiş genişletmeler, aynı derecede kabul edilmiştir.
[1] „It is often said that "Only perl can parse Perl", meaning that only the Perl interpreter (perl) can parse the Perl language (Perl), but even this is not, in general, true.“[1]
Çoğu zaman sadece Perl yorumlayıcısının (perl) Perl dilini (Perl) çözümleyebileceği, "Ancak perl, Perl'i çözümleyebilir" cümlesiyle ifade edilirse de bu dahî genelde doğru değildir.

Türetilmiş kavramlar[düzenle]

[1] Perlce, Perlci, Perlcik, Perlken, Perlle, Perlli, Perlse, Perlsi, Perlsiz

Kaynakça[düzenle]

en * Vikipedi'de Perl
İngilizce Vikisözlük maddesi: Perl
  1. a b c d Perl (İngilizce) (2015-02-04). Asıl adresinden 2015-02-04 tarihinde arşivlenmiştir. 2015-02-06 tarihinde erişilmiştir.