ស្លេកស្លាំង

Vikisözlük sitesinden

Kmer dili[değiştir]

Söyleniş[değiştir]

  • IPA(anahtar): slekslāṁṅ geçersiz IPA karakterleri (ṁṅ)

[değiştir]

ស្លេកស្លាំង (slékslăng)

  1. (renkler) ak, beyaz

Ön ad[değiştir]

ស្លេកស្លាំង (slékslăng)

  1. (renkler) ak, beyaz