Modül:temalar/veri/söz türü

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
[Düzenle] [Tazele] Template-info.svg Modül belgelemesi


local m = {}

-- Ana söz türleri en başta ALFABETİK sıralanmıştır.

m["biçim birimleri"] = {
	baslikAdi = "Biçim birimi",
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"sözcüklere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan ögeler."},
	anahtar = true,
}

m["romanizasyonlar"] = {
	baslikAdi = "Romanizasyon",
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"yazı sistemlerinden Latin alfabesine çevirmeler."},
	anahtar = true,
}

m["semboller ve karakterler"] = {
	baslikAdi = "Sembol veya karakter",
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"sözcüklere cümle içerisinde yardımcı olan, gerektiğinde yerlerini alan ögeler."},
	anahtar = true,
}

m["sözcük grupları"] = {
	baslikAdi = "Sözcük grubu",
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"birden fazla sözcükten oluşan sözler."},
	anahtar = true,
}

m["sözcükler"] = {
	baslikAdi = "Sözcük",
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"cümleler içerisinde kullanılan ana ögeler."},
	anahtar = true,
}

-- SÖZ TÜRLERİ
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır

m["adlar"] = {
	baslikAdi = "Ad",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"İsim"},
	aciklama = {"canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcükler."},
}

m["adıllar"] = {
	baslikAdi = "Adıl",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"Zamir"},
	aciklama = {"belirsizlik, dönüşlülük, işaret, sual ve şahıs anlamları vererek varlıkların yerini tutan sözcükler."},
}

m["atasözleri"] = {
	baslikAdi = "Atasözü",
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözcük grupları."},
}

m["bağlaçlar"] = {
	baslikAdi = "Bağlaç",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"ilgili sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan sözcükler."},
}

m["belirli adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["belirsiz adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["belirteçler"] = {
	baslikAdi = "Belirteç",
	yanlisYazimlar = {"Zarf"},
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"eylemleri, ön adları veya belirteçleri nitelendiren sözcükler."},
}

m["belgisiz adıllar"] = {
	baslikAdi = "Belgisiz adıl",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"birden fazla adın yerini tutan ya da kaç adın yerini tuttuğu belli olmayan adıllar."},
}

m["çekimli adlar"] = {
	baslikAdi = "Çekimli ad",
	ebeveynler = {"adlar"},
	yanlisYazimlar = {"İsim (çekim)", "İsim (çekilmiş)", "Ad (çekilmiş)", "Ad (çekim)"},
	aciklama = {"ek almış ad formları."},
}

m["çekimli adıllar"] = {
	baslikAdi = "Çekimli adıl",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	yanlisYazimlar = {"Zamir (çekim)", "Adıl (çekilmiş)"},
	aciklama = {"ek almış adıl formları."},
}

m["çekimli eylemler"] = {
	baslikAdi = "Çekimli eylem",
	ebeveynler = {"eylemler"},
	yanlisYazimlar = {"Emir", "Fiil (çekim)", "Eylem (çekilmiş)", "Eylem (çekim)", "Fiil (çekilmiş)"},
	aciklama = {"ek almış eylem formları."},
}

m["çekimli kısaltmalar"] = {
	baslikAdi = "Çekimli kısaltma",
	ebeveynler = {"kısaltmalar"},
	yanlisYazimlar = {"Kısaltma (çoğul)", "Kısaltma (çekim)"},
	aciklama = {"ek almış kısaltma formları."},
}

m["çekimli ön adlar"] = {
	baslikAdi = "Çekimli ön ad",
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	yanlisYazimlar = {"Ön ad (çekilmiş)", "Ön ad (çekim)", "Sıfat (çekim)"},
	aciklama = {"ek almış ön ad formları."},
}

m["çekimli özel adlar"] = {
	baslikAdi = "Çekimli özel ad",
	ebeveynler = {"özel adlar", "çekimli adlar"},
	yanlisYazimlar = {"Özel ad (çekim)", "Özel isim (çekim)"},
	aciklama = {"ek almış özel ad formları."},
}

m["çoğul ad formları"] = {
	baslikAdi = "Çoğul ad formu",
	ebeveynler = {"çekimli adlar"},
	aciklama = {"çoğul eki almış ad formları."},
}

m["deyimler"] = {
	baslikAdi = "Deyim",
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözcük grupları."},
}

m["dişil adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"dişi cinsiyeti belirten, ve yalnızca dişi cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan adlar."},
}

m["dişil çekimli adlar"] = {
	ebeveynler = {"dişil adlar", "çekimli adlar"},
	aciklama = {"ek almış dişil ad biçimleri."},
}

m["dişil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"yalnızca dişi cinsiyeti belirten dişil adlar ile birlikte kullanılan sözcükler."},
}

m["dişil özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "dişil adlar"},
	aciklama = {"dişi cinsiyeti belirten, ve yalnızca dişi cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan özel adlar."},
}

m["dönüşlülük adılları"] = {
	baslikAdi = "Dönüşlülük adılı",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"eylemdeki işin özne tarafından bizzat yapıldığını adın kendisine bildiren adıllar."},
}

m["düzenli adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["düzensiz adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["edilgen eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["edilgeni olmayan eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["ek eylemler"] = {
	baslikAdi = "Ek eylem",
	ebeveynler = {"biçim birimleri", "eylemler"},
	yanlisYazimlar = {"Ek Eylem"},
	aciklama = {"adları ve ad soylu sözcükleri eyleme dönüştüren biçim birimleri."},
}

m["eril adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"erkek cinsiyeti belirten, ve yalnızca erkek cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan adlar."},
}

m["eril çekimli adlar"] = {
	ebeveynler = {"eril adlar", "çekimli adlar"},
	aciklama = {"ek almış eril ad biçimleri."},
}

m["eril ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"yalnızca erkek cinsiyeti belirten eril adlar ile birlikte kullanılan sözcükler."},
}

m["eril özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "eril adlar"},
	aciklama = {"erkek cinsiyeti belirten, ve yalnızca erkek cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan özel adlar."},
}

m["erkek adları"] = {
	baslikAdi = "Erkek adı",
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"erkeklere verilen özel adlar."},
}

m["etken eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["mastarlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
}

m["eylemler"] = {
	baslikAdi = "Eylem",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"Fiil", "Eylem (basit)"},
	aciklama = {"cümlelerin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcükler."},
}

m["geçişli eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["geçişsiz eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["harfler"] = {
	baslikAdi = "Harf",
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"dildeki sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan karakterler."},
}

m["heceler"] = {
	baslikAdi = "Hece",
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"sözcükleri oluşturan en küçük dil bilgisi karakterleri."},
}

m["ilgeçler"] = {
	baslikAdi = "İlgeç",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"Edat"},
	aciklama = {"tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcükler."},
}

m["ilgi adılları"] = {
	baslikAdi = "İlgi adılı",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"ad tamlamalarında tamlamanın yerlerine kullanılan adıllar."},
}

m["işaret adılları"] = {
	baslikAdi = "İşaret adılı",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"adların yerini işaret yoluyla tutan adıllar."},
}

m["kısaltmalar"] = {
	baslikAdi = "Kısaltma",
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"kısaltılmış sözcük veya sözcük grupları."},
}

m["kız adları"] = {
	baslikAdi = "Kız adı",
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"kızlara verilen özel adlar."},
}

m["kişi adılları"] = {
	baslikAdi = "Kişi adılı",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"şahıs adlarının yerine kullanılan adıllar."},
}

m["kökler"] = {
	baslikAdi = "Kök",
	ebeveynler = {"maddeler"},
}

m["mecazlar"] = {
	baslikAdi = "Mecaz",
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözler."},
}

m["noktalama işaretleri"] = {
	baslikAdi = "Noktalama işareti",
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
}

m["nötr adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
}

m["nötr özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "nötr adlar"},
}

m["ortaçlar"] = {
	baslikAdi = "Ortaç",
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"eylemlerin ek alarak, ad veya ön ada dönüşmüş hali olan sözcükler."},
}

m["ön adlar"] = {
	baslikAdi = "Ön ad",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"Sıfat"},
	aciklama = {"adları; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen sözcükler."},
}

m["ön ekler"] = {
	baslikAdi = "Ön ek",
	ebeveynler = {"biçim birimleri"},
	yanlisYazimlar = {"Önek"},
	aciklama = {"sözcük köklerinin önlerine gelen biçim birimleri."},
}

m["özel adlar"] = {
	baslikAdi = "Özel ad",
	ebeveynler = {"adlar"},
	yanlisYazimlar = {"Özel isim", "Özel İsim"},
	aciklama = {"bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen adlar."},
}

m["rakamlar"] = {
	baslikAdi = "Rakam",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"sayıları göstermek için kullanılan karakterler."},
}

m["sayılabilen adlar"] = {
	baslikAdi = "Sayılabilen ad",
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"bir, iki, üç gibi sayılarla sayılabilen adlar."},
}

m["sayılamayan adlar"] = {
	baslikAdi = "Sayılamayan ad",
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"bir, iki, üç gibi sayılarla sayılamayan adlar."},
}

m["sayılar"] = {
	baslikAdi = "Sayı",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"bir sözcüğün karşıladığı kavramın teklik-çokluk yani sayı bakımından görünümünü yansıtan sözcükler."},
}

m["semboller"] = {
	baslikAdi = "Sembol",
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	yanlisYazimlar = {"Simge"},
	aciklama = {"bir ifadenin dil bilgisinde karşılığı olan karakterler."},
}

m["sıral sayılar"] = {
	baslikAdi = "Sıral sayı",
	ebeveynler = {"ön adlar", "sayılar"},
	aciklama = {"iyi sıralı kümenin sıra türü olan sözcükler."},
}

m["son ekler"] = {
	baslikAdi = "Son ek",
	ebeveynler = {"biçim birimleri"},
	aciklama = {"sözcük köklerinin sonlarına gelen biçim birimleri."},
}

m["soru adılları"] = {
	baslikAdi = "Soru adılı",
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"soru yoluyla adların yerini tutan adıllar."},
}

m["soyadlar"] = {
	baslikAdi = "Soyad",
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı olan sözcükler."},
}

m["sözceler"] = {
	baslikAdi = "Sözce",
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	yanlisYazimlar = {"İbare", "İfade"},
	aciklama = {"bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik sözcük grupları."},
}

m["tanımlıklar"] = {
	baslikAdi = "Tanımlık",
	ebeveynler = {"ilgeçler"},
	aciklama = {"bazı dillerde sözcüklerin başına ya da sonuna eklenerek eklendiği sözcüğü belirli yapan ek ya da sözcükler."},
}

m["ünlemler"] = {
	baslikAdi = "Ünlem",
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"türlü duyguları anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük."},
}

m["yardımcı eylemler"] = {
	baslikAdi = "Yardımcı eylem",
	ebeveynler = {"eylemler"},
	aciklama = {"ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin, eylem gibi kullanılmalarını sağlayan sözcükler."},
}

-- KULLANIM YERLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır

m["yanlış kullanımlar"] = {
	baslikAdi = "Yanlış kullanım",
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	yanlisYazimlar = {"Yanlış"},
	aciklama = {"yazımı yanlış olan sözcükler."},
	anahtar = true,
}

return m