Modül:temalar/veri/söz türü

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Test Template Info-Icon - Version (2).svgModül belgelemesi [Düzenle] [Tazele]


local m = {}

-- Ana söz türleri en başta ALFABETİK sıralanmıştır.

m["biçim birimleri"] = {
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"sözcüklere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan ögeler."},
	anahtar = true,
}

m["romanizasyonlar"] = {
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"yazı sistemlerinden Latin alfabesine çevirmeler."},
	anahtar = true,
}

m["semboller ve karakterler"] = {
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"sözcüklere cümle içerisinde yardımcı olan, gerektiğinde yerlerini alan ögeler."},
	anahtar = true,
}

m["sözcük grupları"] = {
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"birden fazla sözcükten oluşan sözler."},
	anahtar = true,
}

m["sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"söz türleri"},
	aciklama = {"cümleler içerisinde kullanılan ana ögeler."},
	anahtar = true,
}

-- SÖZ TÜRLERİ
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır

m["adlar"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcükler."},
}

m["adıllar"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"belirsizlik, dönüşlülük, işaret, sual ve şahıs anlamları vererek varlıkların yerini tutan sözcükler."},
}

m["akronimler"] = {
	ebeveynler = {"kısaltmalar"},
	aciklama = {"baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalar."},
}

m["atasözleri"] = {
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözcük grupları."},
}

m["bağlaçlar"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"ilgili sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan sözcükler."},
}

m["belirli adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["belirsiz adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["belirteçler"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"eylemleri, ön adları veya belirteçleri nitelendiren sözcükler."},
}

m["belgisiz adıllar"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"birden fazla adın yerini tutan ya da kaç adın yerini tuttuğu belli olmayan adıllar."},
}

m["çekimli adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"ek almış ad formları."},
}

m["çekimli adıllar"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"ek almış adıl formları."},
}

m["çekimli eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	aciklama = {"ek almış eylem formları."},
}

m["çekimli kısaltmalar"] = {
	ebeveynler = {"kısaltmalar"},
	aciklama = {"ek almış kısaltma formları."},
}

m["çekimli ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"ek almış ön ad formları."},
}

m["çekimli özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "çekimli adlar"},
	aciklama = {"ek almış özel ad formları."},
}

m["çoğul ad formları"] = {
	ebeveynler = {"çekimli adlar"},
	aciklama = {"çoğul eki almış ad formları."},
}

m["deyimler"] = {
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözcük grupları."},
}

m["dişil adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"dişi cinsiyeti belirten, ve yalnızca dişi cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan adlar."},
}

m["dişil çekimli adlar"] = {
	ebeveynler = {"dişil adlar", "çekimli adlar"},
	aciklama = {"ek almış dişil ad biçimleri."},
}

m["dişil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"yalnızca dişi cinsiyeti belirten dişil adlar ile birlikte kullanılan sözcükler."},
}

m["dişil özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "dişil adlar"},
	aciklama = {"dişi cinsiyeti belirten, ve yalnızca dişi cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan özel adlar."},
}

m["dönüşlülük adılları"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"eylemdeki işin özne tarafından bizzat yapıldığını adın kendisine bildiren adıllar."},
}

m["düzenli adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["düzensiz adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
}

m["edilgen eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["edilgeni olmayan eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["ek eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim birimleri", "eylemler"},
	aciklama = {"adları ve ad soylu sözcükleri eyleme dönüştüren biçim birimleri."},
}

m["eril adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"erkek cinsiyeti belirten, ve yalnızca erkek cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan adlar."},
}

m["eril çekimli adlar"] = {
	ebeveynler = {"eril adlar", "çekimli adlar"},
	aciklama = {"ek almış eril ad biçimleri."},
}

m["eril ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar"},
	aciklama = {"yalnızca erkek cinsiyeti belirten eril adlar ile birlikte kullanılan sözcükler."},
}

m["eril özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "eril adlar"},
	aciklama = {"erkek cinsiyeti belirten, ve yalnızca erkek cinsiyeti içerecek olan cümlelerde kullanılan özel adlar."},
}

m["erkek adları"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"erkeklere verilen özel adlar."},
}

m["etken eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["eylemsiler"] = {
	ebeveynler = {"çekimli eylemler"},
	aciklama = {"eylemlerden türeyerek cümle içerisinde ad, ön ad veya belirteç yerine kullanılan sözcükler."},
}

m["eylemler"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"cümlelerin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcükler."},
}

m["geçişli eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["geçişsiz eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
}

m["Han karakterleri"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"Han konuşma yazısının alfabesindeki karakterler."},
}

m["harfler"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"dildeki sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan karakterler."},
}

m["heceler"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"sözcükleri oluşturan en küçük dil bilgisi karakterleri."},
}

m["ilgeçler"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcükler."},
}

m["ilgi adılları"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"ad tamlamalarında tamlamanın yerlerine kullanılan adıllar."},
}

m["işaret adılları"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"adların yerini işaret yoluyla tutan adıllar."},
}

m["kısaltmalar"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"kısaltılmış sözcük veya sözcük grupları."},
}

m["kız adları"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"kızlara verilen özel adlar."},
}

m["kişi adılları"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"şahıs adlarının yerine kullanılan adıllar."},
}

m["mastarlar"] = {
	ebeveynler = {"eylemsiler", "adlar"},
	aciklama = {"eylemlerin ek alarak, ada dönüşmüş hali olan sözcükler."},
}

m["noktalama işaretleri"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
}

m["nötr adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
}

m["nötr özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar", "nötr adlar"},
}

m["ortaçlar"] = {
	ebeveynler = {"eylemsiler", "ön adlar"},
	aciklama = {"eylemlerin ek alarak, ön ada dönüşmüş hali olan sözcükler."},
}

m["ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"adları; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen sözcükler."},
}

m["ön ekler"] = {
	ebeveynler = {"biçim birimleri"},
	aciklama = {"sözcük köklerinin önlerine gelen biçim birimleri."},
}

m["özel adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen adlar."},
}

m["sayaç sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"belirli gruplardaki sözcükleri sayabilme amacıyla kullanılan sözcükler."},
	ortak = false,
}

m["sayı adları"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"sayıları göstermek için kullanılan karakterler."},
}

m["sayılabilen adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"bir, iki, üç gibi sayılarla sayılabilen adlar."},
}

m["sayılamayan adlar"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"bir, iki, üç gibi sayılarla sayılamayan adlar."},
}

m["semboller"] = {
	ebeveynler = {"semboller ve karakterler"},
	aciklama = {"bir ifadenin dil bilgisinde karşılığı olan karakterler."},
}

m["sıral sayılar"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar", "sayı adları"},
	aciklama = {"iyi sıralı kümenin sıra türü olan sözcükler."},
}

m["son ekler"] = {
	ebeveynler = {"biçim birimleri"},
	aciklama = {"sözcük köklerinin sonlarına gelen biçim birimleri."},
}

m["soru adılları"] = {
	ebeveynler = {"adıllar"},
	aciklama = {"soru yoluyla adların yerini tutan adıllar."},
}

m["soyadlar"] = {
	ebeveynler = {"özel adlar"},
	aciklama = {"herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı olan sözcükler."},
}

m["sözceler"] = {
	ebeveynler = {"sözcük grupları"},
	aciklama = {"bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik sözcük grupları."},
}

m["tanımlıklar"] = {
	ebeveynler = {"ilgeçler"},
	aciklama = {"bazı dillerde sözcüklerin başına ya da sonuna eklenerek eklendiği sözcüğü belirli yapan ek ya da sözcükler."},
}

m["topluluk adları"] = {
	ebeveynler = {"adlar"},
	aciklama = {"yapı bakımından tekil olan fakat çoğul anlam taşıyan, tekil halde kullanılmayan adlar."},
}

m["ulaçlar"] = {
	ebeveynler = {"eylemsiler", "belirteçler"},
	aciklama = {"eylemlerin ek alarak, belirteçe dönüşmüş hali olan sözcükler."},
}

m["ünlemler"] = {
	ebeveynler = {"sözcükler"},
	aciklama = {"türlü duyguları anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük."},
}

m["yardımcı eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	aciklama = {"ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin, eylem gibi kullanılmalarını sağlayan sözcükler."},
}

-- KULLANIM YERLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır

m["yanlış kullanımlar"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"yazımı yanlış olan sözcükler."},
	anahtar = true,
}

return m