Modül:temalar/veri/söz biçim

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Test Template Info-Icon - Version (2).svgModül belgelemesi [Oluştur]


local m = {}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- BİR DİLİN ANA KATEGORİSİNE YERLEŞENLER
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["kullanım yerlerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"konuşma dilinde konusuna veya kullanıldığı duruma göre sözcükler."},
}

m["sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"anlamına, okunuşuna veya yazılışına bağlı olarak kategorilendirilen sözcükler."},
}

m["girdi bakımı"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"geliştirme ve düzenleme için maddelerin izlendiği kategoriler."},
}

m["halk ağzı"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"yalnızca bir bölgeye ya da ülkeye ait sözcüklerin bulunduğu söz dağarcığı."},
}

m["kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"çeşitli dillere geçmiş sözcükler."},
	ortak = false,
}

m["kökenlerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"maddeler"},
	aciklama = {"kökenlerine göre kategorize edilen sözcükler."},
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- KULLANIM YERLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["alay ifadeli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"bir kimseyle eğlenme anlamında kullanınan sözcükler."},
}

m["argo"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı."},
}

m["artık kullanılmayan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"bir dilde bulunan, ama günümüzde kullanılmayan sözcükler"},
}

m["aşağılayıcı ifadeler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"olumsuz anlam çağırıştıran ifadeler."},
}

m["çocuk dili"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"genelde çocukların konuştuğu ya da çocuklara söylenen sözcükler."},
}

m["günlük konuşma dili"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"günlük konuşma dilinde kullanılan sözcükler."},
}

m["hakaret yollu sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"genelde bir kimsenin görünüşüyle ya da hareketleriyle dalga geçmek için kullanılan sözcükler."},
}

m["internet jargonu"] = {
	ebeveynler = {"argo"},
	aciklama = {"kullanılan ortak dilden ayrı olarak genelde internet topluluğunda kullanılan özel dil veya söz dağarcığı."},
}

m["kaba konuşma"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"anlamından çok söyleniş tonunun saldırgan olduğu sözcükler."},
}

m["kısa biçimler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler", "kısaltmalar"},
	aciklama = {"uzun kalıpların kısaltılmış biçimleri."},
}

m["konuşma dili ifadeleri"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"yazılı edebiyatta kullanılmayan ama günlük hayatta kullanılan sözcükler."},
}

m["mecazlar"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan sözler."},
}

m["örtmeceler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"dolaylı yoldan hoş olmayan ya da tartışmalı şeylere gönderme yapan sözcükler."},
}

m["resmî dil"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"resmî konuşmalarda ve metinlerde kullanılan sözcükler."},
}

m["şaka yollu sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"esprili ya da eğlenceli bir anlam taşıyan sözcükler."},
}

m["şiirsel terimler"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"şiir sanatında kullanılan sözcükler."},
}

m["teklifsiz konuşma"] = {
	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"senli benli, resmî olmayan söz dağarcığı."},
}

-- Bu kısım şimdilik bir çözüm üretilene kadar "söz türü" verileri arasında yer alacaktır.
--m["yanlış kullanımlar"] = {
--	baslikAdi = "Yanlış kullanım",
--	ebeveynler = {"kullanım yerlerine göre sözcükler"},
--	aciklama = {"Yazımı yanlış olan sözcükler."},
--	yanlisYazimlar = {"Yanlış"},
--	anahtar = true,
--}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- KÖKENLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["birleşik sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"iki veya daha fazla kökün birleşmesi sonucu meydana gelen sözcükler."},
	direkt = true,
}

m["diğer dillerden alınan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"kökeni diğer dillere dayanan söz türleri."},
	direkt = true,
}

m["devralınan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"dilin daha önceki bir atasından dile yerleşen sözcükler."},
	direkt = true,
}

m["geri oluşumlar"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"kendi halinde eksiz sözcüklerin içinden ek gibi görünen hecelerin ya da harf gruplarının atılarak uydurma bir kök sözcüğe ulaşılarak üretilmiş sözcükler."},
	direkt = true,
}

m["nakledilen sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"alıntı sözcükler, yani hiçbir değişiklik yapılmadan başka bir dilden alınan sözcükler."},
	direkt = true,
}

m["son eklerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"son eklerine göre kategorize edilmiş sözcükler."},
	direkt = true,
}

m["ön eklerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"kökenlerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"ön eklerine göre kategorize edilmiş sözcükler."},
	direkt = true,
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- SÖZLÜKSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["birden fazla cinsiyeti olan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["dişil bitişe sahip eril sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["dişil bitişe sahip olmayan dişil sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["eşseslileri olan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
}

m["ortografik özelliklerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"yazım kurallarına veya heceleme sistemlerine göre kategorize edilmiş sözcükler."},
}

m["sesbirimsel özelliklerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sözlüksel özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"sesbilime ve söylenişlerine göre kategorize edilmiş sözcükler."},
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- SESBİRİMSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["hece sayılarına göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"sesbirimsel özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"içerdiği hece sayılarına göre kategorize edilmiş sözcükler."},
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- HECE SAYILARINA GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["1 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"1 heceden oluşan sözcükler."},}
m["2 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"2 heceden oluşan sözcükler."},}
m["3 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"3 heceden oluşan sözcükler."},}
m["4 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"4 heceden oluşan sözcükler."},}
m["5 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"5 heceden oluşan sözcükler."},}
m["6 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"6 heceden oluşan sözcükler."},}
m["7 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"7 heceden oluşan sözcükler."},}
m["8 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"8 heceden oluşan sözcükler."},}
m["9 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"9 heceden oluşan sözcükler."},}
m["10 heceli sözcükler"] = {ebeveynler = {"hece sayılarına göre sözcükler"},aciklama = {"10 heceden oluşan sözcükler."},}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- ORTOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["bireysel karakterlerine göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"ortografik özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"belli bir karakteri içerip içermeme durumuna göre kategorize edilmiş sözcükler."},
}

m["karakter sayılarına göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"ortografik özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"karakter sayılarına göre kotegorize edilmiş sözcükler."},
}

m["yazılışlarına göre sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"ortografik özelliklerine göre sözcükler"},
	aciklama = {"peş peşe devam eden belli karakterleri içerme durumlarına göre kategorize edilmiş sözcükler."},
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- YAZILIŞLARINA GÖRE SÖZCÜKLER
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["palindrom sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"yazılışlarına göre sözcükler"},
	aciklama = {"hem baştan hem de sondan okunduğunda aynı sesi veren sözcükler."},
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- GİRDİ BAKIMI
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["alfabe çevirisi eksik sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	aciklama = {"Latin'den başka alfabede yazılmış ve Latin alfabesine çevirisi olmayan sözcükler."},
	gizli = true,
}

m["alfabesi düzeltilmesi gereken sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	aciklama = {"dâhil olduğu dilin alfabesinde yazılmayan sözcükler."},
	gizli = true,
}

m["ses dosyaları olan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	aciklama = {"söylenişinde ses dosyası mevcut olan sözcükler."},
}

m["cinsiyeti eksik sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	aciklama = {"cümlelerde kullanıldığı cinsiyeti belirtilmemiş sözcükler."},
	gizli = true,
}

m["IPA okunuşu olan sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	aciklama = {"IPA okunuşu eklenmiş sözcükler."},
}

m["ism-i mefulü kontrol edilmesi gereken eylemler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	ortak = false,
	gizli = true,
}

m["mastarı kontrol edilmesi gereken eylemler"] = {
	ebeveynler = {"girdi bakımı"},
	ortak = false,
	gizli = true,
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
--
-- Bazı dillerin kendilerine özel kategorileri burada toplanmıştır.
--
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- JAPONCA KATEGORİLERİ
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["okunuşuna göre kanjiler"] = {
	ebeveynler = {"Han karakterleri"},
	ortak = false,
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- FİNCE KATEGORİLERİ
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"ön adlar", "adlar"},
	ortak = false,
}

m["kala-tipi ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["koira-tipi ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["palvelu-tipi ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["risti-tipi ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"},
	ortak = false,
}

m["valo-tipi ad kökenli sözcükler"] = {
	ebeveynler = {"çekimlerine göre ad kökenli sözcükler"},
	ortak = false,
}

---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---
-- ARAPÇA ALT KATEGORİLERİ
-- NOT: Liste alfabetik sıraya göre sıralanmıştır
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---

m["-a'da munsarıf cem'-i mükesser adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["-a'da munsarıf cem'-i mükesser ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["-a'da munsarıf tekil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["-a'da munsarıf tekil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["-āh'da munsarıf tekil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit gayrimunsarıf tekil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit gayrimunsarıf tekil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit gayrimunsarıf cem'-i mükesser adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit gayrimunsarıf cem'-i mükesser ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit munsarıf tekil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit munsarıf tekil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit munsarıf cem'-i mükesser adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["basit munsarıf cem'-i mükesser ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
	aciklama = {"Ziyade bablara göre çekimlenmemiş eylemler."},
}

m["biçim-Iq eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
	aciklama = {"تَفْعِيل (tefʿīl) babında olan eylemler"},
}

m["biçim-IIq eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-IIIq eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-IVq eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-V eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-VI eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-VII eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-VIII eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-IX eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-X eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-XI eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-XII eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-XIII eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-XIV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["biçim-XV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	sira_anahtari = mw.ustring.char(0x0020),
	ortak = false,
}

m["birleşimlerine göre ecvef eylemler"] = {
	ebeveynler = {"ecvef eylemler"},
	sira_anahtari = "+",
	ortak = false,
}

m["birleşimlerine göre misal eylemler"] = {
	ebeveynler = {"misal eylemler"},
	sira_anahtari = "+",
	ortak = false,
}

m["birleşimlerine göre muzaaf eylemler"] = {
	ebeveynler = {"muzaaf eylemler"},
	sira_anahtari = "+",
	ortak = false,
}

m["birleşimlerine göre nakıs eylemler"] = {
	ebeveynler = {"nakıs eylemler"},
	sira_anahtari = "+",
	ortak = false,
}

m["birleşimlerine göre sahih eylemler"] = {
	ebeveynler = {"sahih eylemler"},
	sira_anahtari = "+",
	ortak = false,
}

m["çoğul hâli bilinmeyen ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["değişmez tekil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["değişmez tekil ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["düzensiz ikil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["düzensiz tekil adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-V eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-V eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef biçim-VI eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-VI eylemler", "ecvef eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ecvef eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

m["hemzeli biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "hemzeli eylemler"},
	ortak = false,
}

m["hemzeli biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "hemzeli eylemler"},
	ortak = false,
}

m["hemzeli biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "hemzeli eylemler"},
	ortak = false,
}

m["hemzeli biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "hemzeli eylemler"},
	ortak = false,
}

m["hemzeli eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

m["ikil hâli bilinmeyen ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["kişi eki olmayan edilgen eylemler"] = {
	ebeveynler = {"edilgen eylemler"},
	ortak = false,
}

m["misal biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "misal eylemler"},
	ortak = false,
}

m["misal biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "misal eylemler"},
	ortak = false,
}

m["misal biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "misal eylemler"},
	ortak = false,
}

m["misal biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "misal eylemler"},
	ortak = false,
}

m["misal eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

m["muzaaf biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "muzaaf eylemler"},
	ortak = false,
}

m["muzaaf biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "muzaaf eylemler"},
	ortak = false,
}

m["muzaaf biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "muzaaf eylemler"},
	ortak = false,
}

m["muzaaf biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "muzaaf eylemler"},
	ortak = false,
}

m["muzaaf eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	aciklama = {"son iki harfi aynı olup şeddeli okunan eylemler."},
	ortak = false,
}

m["nakıs biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "nakıs eylemler"},
	ortak = false,
}

m["nakıs biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "nakıs eylemler"},
	ortak = false,
}

m["nakıs biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "nakıs eylemler"},
	ortak = false,
}

m["nakıs biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "nakıs eylemler"},
	ortak = false,
}

m["nakıs eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih biçim-I eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-I eylemler", "sahih eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih biçim-II eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-II eylemler", "sahih eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih biçim-IIq eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IIq eylemler", "sahih eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih biçim-III eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-III eylemler", "sahih eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih biçim-IV eylemler"] = {
	ebeveynler = {"biçim-IV eylemler", "sahih eylemler"},
	ortak = false,
}

m["sahih dişil çoğul adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["sahih dişil çoğul ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["sahih eril çoğul adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre adlar"},
	ortak = false,
}

m["sahih eril çoğul ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["sahih eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

m["tekil hâli bilinmeyen ön adlar"] = {
	ebeveynler = {"çekim tipine göre ön adlar"},
	ortak = false,
}

m["tam edilgen eylemler"] = {
	ebeveynler = {"eylemler"},
	ortak = false,
}

return m