Kategori:Zuluca sözcükler

Vikisözlük sitesinden

Ana kategoriler » Tüm diller » Zuluca » Söz türleri » Sözcükler

Zuluca sözcükler. Cümleler içerisinde kullanılan ana ögeler. Buradan ulaşabileceğiniz sayfalar şöyledir:

  • Kategori:Zuluca sayı adları: Zulucada sayıları göstermek için kullanılan karakterler.
  • Kategori:Zuluca ön adlar: Zulucada adları; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen sözcükler.
  • Kategori:Zuluca adlar: Zulucada canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcükler.
  • Kategori:Zuluca eylemler: Zulucada cümlelerin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcükler.
  • Kategori:Zuluca ilgeçler: Zulucada tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcükler.