Kategori:Sözcükler

Vikisözlük sitesinden

Ana kategoriler » Maddeler » Söz türleri » Sözcükler

Tüm dillerdeki sözcükler. Cümleler içerisinde kullanılan ana ögeler. Buradan ulaşabileceğiniz sayfalar şöyledir:

  • Kategori:Sayı adları: sayıları göstermek için kullanılan karakterler.
  • Kategori:Ön adlar: adları; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımdan niteleyen sözcükler.
  • Kategori:Ünlemler: türlü duyguları anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük.
  • Kategori:Belirteçler: eylemleri, ön adları veya belirteçleri nitelendiren sözcükler.
  • Kategori:Adıllar: belirsizlik, dönüşlülük, işaret, sual ve şahıs anlamları vererek varlıkların yerini tutan sözcükler.
  • Kategori:Adlar: canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcükler.
  • Kategori:Bağlaçlar: ilgili sözcükleri ya da tümceleri birbirine bağlayan sözcükler.
  • Kategori:Eylemler: cümlelerin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcükler.
  • Kategori:Sayaç sözcükler: belirli gruplardaki sözcükleri sayabilme amacıyla kullanılan sözcükler.
  • Kategori:İlgeçler: tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran sözcükler.

Alt kategoriler

Bu kategori toplam 11 kategoriden 11 alt kategoriye sahiptir

A

B

E

İ

Ö

S

Ü