Dizin:î içeren sözcükler

Vikisözlük sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

TDK'na göre î içeren sözcükler:

A[düzenle]

adedî - ahdî - amelî - askerî - askerîleşme - askerîleşmek - askerîleştirilme - askerîleştirilmek - askerîleştirme - askerîleştirmek - avdetî

B[düzenle]

bedenî - beşerî

C[düzenle]

cebrî - cehennemî - cevizî - cezrî - cinsî

D[düzenle]

dâhilî - daimî - devrî - dinî

E[düzenle]

ebedî - ebedîleşme - ebedîleşmek - ebedîleştirme - ebedîleştirmek - ebedîlik - edebî - ehlî - ehlîleşme - ehlîleşmek - ehlîleştirilme - ehlîleştirilmek - ehlîleştirme - ehlîleştirmek - elifî - esatirî - ezelî

F[düzenle]

fennî - ferdî - ferî - fiilî - fikrî - filizî

G[düzenle]

gayriresmî

H[düzenle]

Habeşî - hâkî - harbî - haricî - hayalî - helalî - hikemî - hilalî - hissî

İ[düzenle]

ihtimalî - ilahî - İlahî - illî - ilmî - irsî

K[düzenle]

kadimî - kalbî - kalenderî - kamerî - kavmî - keyfî - keyfîlik

L[düzenle]

laciverdî - ladinî

M[düzenle]

madenî - Mağribî - mahallî - mahallîleşme - mahallîleşmek - mahşerî - maşerî - merkezî - merkezîleşme - merkezîleşmek - merkezîleştirme - merkezîleştirmek - millî - Millî - millîleşme - millîleşmek - millîleştirilme - millîleştirilmek - millîleştirme - millîleştirmek - millîlik - mirî - mirîci - Misakımillî - Muhammedî

N[düzenle]

nakdî - naklî - neftî - neftîleşme - neftîleşmek - neftîleştirme - neftîleştirmek

R[düzenle]

rahîm - resmî - resmîleşme - resmîleşmek - resmîleştirme - resmîleştirmek - resmîlik

S[düzenle]

seferî - serbestî - sermestî

Ş[düzenle]

şeklî - şemsî

T[düzenle]

tahinî - tahlilî - tahminî - tahrirî - takdiriilahî - taklidî - takribî - tarihî - tasvirî - tatbikî - tedricî - temsilî - tenkidî - terkibî - tezyinî

Z[düzenle]

zahirî - zatî - zecrî - zevalî - zifirî - zihnî