gelmek (çekim)

Vikisözlük sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mastar: gelmek
Eylemlik (Ad)
-mAk gelmek
-mA gelme
-Iş geliş
Ortaç (Sıfat-Fiil)
-dIk geldik
-Ir -mAz gelir gelmez
-mIş gelmiş, gelinmiş
-An gelen
-AcAk gelecek
-AsI gelesi
Ulaç (Zarf-Fiil)
-Ip gelip
-ArAk gelerek
-A+bilmek gelebilmek
-A+gelmek -
-A+kalmak -
-A+vermek gelivermek
-A+yazmak geleyazmak
-IncA gelince
-mAdAn gelmeden
-mAksIzIn gelmeksizin
-dIkçA geldikçe
-AlI geleli
-ken gelirken
-d/tIğIndA geldiğinde
Zaman \ Kip Bildirme Hikaye Rivayet Koşul
Belirli Geçmiş
ben geldim
sen geldin
o geldi
biz geldik
siz geldiniz
onlar geldiler
ben geldiydim
sen geldiydin
o geldiydi
biz geldiydik
siz geldiydiniz
onlar geldiydiler
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o ------ YOK ------
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar ------ YOK ------
ben geldiysem
sen geldiysen
o geldiyse
biz geldiysek
siz geldiyseniz
onlar geldiyseler
Belirsiz Geçmiş
ben gelmişim
sen gelmişsin
o gelmiş
biz gelmişiz
siz gelmişsiniz
onlar gelmişsiniz
ben gelmiştim
sen gelmiştin
o gelmişti
biz gelmiştik
siz gelmiştiniz
onlar gelmişlerdi
ben gelmişmişim
sen gelmişmişsin
o gelmişmiş
biz gelmişmişiz
siz gelmişmişsiniz
onlar gelmişlermiş
ben gelmişsem
sen gelmişsen
o gelmişse
biz gelmişsek
siz gelmişseniz
onlar gelmişlerse
Şimdiki Zaman
ben geliyorum
sen geliyorsun
o geliyor
biz geliyoruz
siz geliyorsunuz
onlar geliyorlar
ben geliyordum
sen geliyordun
o geliyordu
biz geliyorduk
siz geliyordunuz
onlar geliyorlardı
ben geliyormuşum
sen geliyormuşsun
o geliyormuş
biz geliyormuşuz
siz geliyormuşsunuz
onlar geliyormuşlar
ben geliyorsam
sen geliyorsan
o geliyorsa
biz geliyorsak
siz geliyorsanız
onlar geliyorlarsa
Geniş Zaman
ben gelirim
sen gelirsin
o gelir
biz geliriz
siz gelirsiniz
onlar gelirler
ben gelirdim
sen gelirdin
o gelirdi
biz gelirdik
siz gelirdiniz
onlar gelirlerdi
ben gelirmişim
sen gelirmişsin
o gelirmiş
biz gelirmişiz
siz gelirmişsiniz
onlar gelirmişler
ben gelirsem
sen gelirsen
o gelirse
biz gelirsek
siz gelirseniz
onlar gelirlerse
Gelecek Zaman
ben geleceğim
sen geleceksin
o gelecek
biz geleceğiz
siz geleceksiniz
onlar gelecekler
ben gelecektim
sen gelecektin
o gelecekti
biz gelecektik
siz gelecektiniz
onlar geleceklerdi
ben gelecekmişim
sen gelecekmişsin
o gelecekmiş
biz gelecekmişiz
siz gelecekmişsiniz
onlar gelecekmişler
ben geleceksem
sen geleceksen
o gelecekse
biz geleceksek
siz gelecekseniz
onlar geleceklerse
İsteme Kipi \ Kip Bildirme Hikaye Rivayet Koşul
Dilek-Koşul
ben gelsem
sen gelsen
o gelse
biz gelsek
siz gelseniz
onlar gelseler
ben gelseydim
sen gelseydin
o gelseydi
biz gelseydik
siz gelseydiniz
onlar gelseydiler
ben gelseymişim
sen gelseymişsin
o gelseymiş
biz gelseymişiz
siz gelseymişsiniz
onlar gelseymişler
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o ------ YOK ------
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar ------ YOK ------
İstek
ben geleyim
sen gelesin
o gele
biz gelelim
siz gelesiniz
onlar geleler
ben geleydim
sen geleydin
o geleydi
biz geleydik
siz geleydiniz
onlar geleydiler
ben geleymişim
sen geleymişsin
o geleymiş
biz geleymişiz
siz geleymişsiniz
onlar geleymişler
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o ------ YOK ------
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar ------ YOK ------
Gereklilik
ben gelmeliyim
sen gelmelisin
o gelmeli
biz gelmeliyiz
siz gelmelisiniz
onlar gelmeliler
ben gelmeliydim
sen gelmeliydin
o gelmeliydi
biz gelmeliydik
siz gelmeliydiniz
onlar gelmeliydiler
ben gelmeliymişim
sen gelmeliymişsin
o gelmeliymiş
biz gelmeliymişiz
siz gelmeliymişsiniz
onlar gelmeliymişler
ben gelmeliysem
sen gelmeliysen
o gelmeliyse
biz gelmeliysek
siz gelmeliyseniz
onlar gelmelilerse
Buyruk
ben ------ YOK ------
sen gel
o gelsin
biz ------ YOK ------
siz gelin(iz)
onlar gelsinler
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o ------ YOK ------
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar ------ YOK ------
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o [[]]
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar [[]]
ben ------ YOK ------
sen ------ YOK ------
o ------ YOK ------
biz ------ YOK ------
siz ------ YOK ------
onlar ------ YOK ------