Dizin:Arapça kökenli sözcükler

Vikisözlük sitesinden
(Dizin:Arapça Kökenli Sözcükler sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

A[düzenle]

aba, Abbas, Abdal, abdal, abdiâciz, abdülleziz, abes, abide, abidevi, abraş, abus, acaba, acar, acayip, acele, aceleten, Acem, acem, acemaşiran, acemi, acemkürdi, acep, aceze, acibe, acil, acilen, aciz, âciz, âcizane, acube, acul, acuze, ad, adabımuaşeret, adale, adalet, adam, adap, adavet, addetmek, addolunmak, adedî, adedimürettep, adem, Âdem, âdem, ademimerkeziyet, ademiyet, âdemiyet, adese, adet, âdet, âdeta, adi, adil, adilane, adli, adliye, af, afak, afaki, afat, afet, afetzede, affedilmek, affetmek, affettirmek, affeylemek, affolunmak, afif, afife, afiyet, afyon, afyonkeş, agel, ağda, ağnam, ağraz, ağyar, ahali, ahbap, ahcar, ahdetmek, ahdî, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedit, ahfat, Ahi, ahi, ahir, ahiren, ahiret, ahit, ahitname, ahiz, ahize, ahkâm, ahlaf, ahlak, ahlaken, ahlaki, ahlakiyat, ahlat, ahlatıerbaa, ahmak, ahraz, ahşa, ahşap, ahval, ahzetmek, ahzüita, ahzükabz, aidat, aidiyet, aile, ailevi, ait, akabe, akait, akamet, akar, akaret, akdedilmek, akdetmek, akıbet, akıl, akide, akide, akik, akil, akil baliğ, akilane, akim, akis, akit, âkit, aklen, aklıevvel, aklıselim, akli, akliyat, akliye, akraba, akran, Akrep, akrep, akrep, aksam, aksata, aksetmek, aksettirmek, aksiseda, aksülamel, aktar, aktariye, akur, akva, akvam, âlâ, alaimisema, alaka, alakadar, alamet, alameti farika, alelacayip, alelacele, alelade, alelhesap, alelhusus, alelıtlak, alelumum, alelusul, alem, âlem, alemdar, âlemşümul, alenen, aleni, aleniyet, alessabah, alet, Alevi, aleyh, aleyhtar, aleykümselam, Ali, ali, alicenap, alil, alim, âlim, alimallah, âlimane, aliyyülâlâ, Allah, Allahualem, Allahuteala, allame, ama, âmâ, amal, amalierbaa, aman, amanname, amber, amberbu, amel, amele, amelî, ameliyat, ameliyathane, ameliye, amenna, Amentü, amentü, amil, âmin, amir, amirane, amiriita, amiyane, amma, amma velakin, amme, amudi, amudufıkari, amut, an, anane, ananevi, anasıl, anasır, anbean, anha minha, ani, anif, Anka, anut, aptal, ar, araban, arabankürdi, Arabi, Araf, Arafat, arak, arakiye, Arap, Arasat, araz, âraz, arazbar, arazi, arbede, ardiye, arız, arıza, arızi, Ari, ari, arif, arifane, arifane, arife, ariyet, ariyeten, ariz amik, ariza, arsa, arş, arşıâlâ, aruz, arz, arz, arz, arzani, arziyat, arzuhâl, asa, asabi, asabiye, asabiyet, asalet, asaleten, asap, asar, asarıatika, aselbent, ases, asgari, asgari müşterek, ashap, asıl, asır, asi, aside, asil, asilzade, asker, askerî, askeriye, asla, aslen, asli, asliye, aspur, asrısaadet, asri, aşar, aşari, aşerat, âşık, âşıkane, aşir, aşiret, aşk, aşure, atalet, ateh, atfen, atfetmek, atıf, atıfet, atıl, ati, atik, atlas, avam, avane, avarız, avdet, avdetî, avrat, avret, ayal, ayan, âyan, ayar, ayet, ayın, ayıp, ayn, aynen, aynısefa, ayni, ayni, ayniyat, ayniyet, ayyar, ayyaş, ayyuk, aza, azamet, azami, azap, azap, azil, azim, azimet, azimkâr, azimkârane, aziz, azize, aziziye, azledilmek, azletmek, azlolunmak, azmetmek, azmettirmek, Azrail

B[düzenle]

Babıali, Babi, badehu, badema, badire, badiye, bağdadi, bahar, baharat, bahir, bahis, bahname, bahri, bahriye, bahsetmek, bakam, bakaya, baki, bakir, bakire, bakiye, bakkal, bakkaliye, bakla, bakliyat, balgam, baliğ, bamya, bani, bap, bariz, basar, basari, basiret, basit, basur, basübadelmevt, batıl, batın, bâtın, bâtıni, Bâtıni, Bâtıniye, bati, battal, battaniye, bayi, baytar, bazen, bazı, bedahet, bedaheten, bedayi, bedel, beden, bedenen, bedenî, bedevi, Bedevi, bedihi, bedii, bediiyat, bedir, behime, behimi, beis, beka, bekâr, bekâret, bekârhane, bekri, bela, belagat, belahat, belde, beledi, belediye, beleş, beliğ, beliye, belki, beniâdem, benibeşer, beraat, beraatizimmet, berat, Berberi, berdelacuz, bereket, berrak, berri, berzah, besalet, besmele, beşaret, beşer, beşerî, beşeriyet, bevliye, bevvap, bey, beyan, beyanat, beyanname, beyaz, beyit, beynelmilel, beytülmal, beyyine, beyzi, bez, bez, bezir, bezzaz, biat, bidat, bidayet, bihakkın, bikir, bilahare, bilaistisna, bilakayduşart, bilakis, bilasebep, bilavasıta, bilcümle, bilfarz, bilfiil, bilhassa, bililtizam, bilistifade, billahi, billur, billuri, billuriye, bilmukabele, bilmünasebe, bilumum, bilvasıta, bina, binaen, binaenaleyh, binnetice, birsam, bismillah, bittabi, bizatihi, bizzat, bornoz, budala, buğuz, buğzetmek, buhar, buhran, buhur, buhurdan, buhurumeryem, bukalemun, bukran, burç, burhan, butlan, buut, bühtan, büluğ, bünye, bürudet

C[düzenle]

cadde, Caferi, cahil, cahilane, cahiliye, cahiliyet, caiz, caize, cali, calip, camız, cami, cami, camia, camit, cani, canip, caniyane, cari, cariye, casus, cazibe, cazibedar, cazip, cebbar, Cebbar, cebel, ceberut, cebin, cebir, cebir, cebire, Cebrail, cebren, cebretmek, cebrî, cebrinefis, cebriye, cedel, Cedi, cedit, cedre, cefa, cefakâr, cefakeş, ceffelkalem, cehalet, cehdetmek, cehennem, cehennemî, cehil, ceht, celadet, celal, Celâli, celep, celi, celil, cellat, celp, celpname, celse, cem, cemaat, cemaatimüslimin, cemadat, cemal, ceman, cemaziyelahir, cemaziyelevvel, cembiye, cemetmek, cemi, cemil, cemile, cemiyet, cemre, cenabet, Cenabıhak, cenah, cenap, cenaze, cenin, ceninisakıt, cennet, cennetmekân, cenubi, cenup, cep, cephe, cer, cerahat, cerbeze, cereme, cereyan, cerh, ceride, ceriha, cerrah, cerrahi, cerrar, cesamet, cesaret, ceset, cesim, cesur, cesurane, cet, cetbecet, cetvel, cevaben, cevabi, cevahir, cevap, cevaz, cevelan, cevher, cevir, ceviz, cevizî, cevretmek, cevval, cevvaliyet, cevvi, Cevza, ceza, cezai, cezbe, cezbetmek, cezir, cezire, cezp, cezrî, cezve, cibilliyet, cidal, cidar, cidden, ciddi, ciddiyet, cife, cihat, cihaz, cihet, cila, cilbent, cildiye, cilt, cima, cin, cinai, cinas, cinayet, cinnet, cins, cinsî, cinsilatif, cinsiyet, cirim, cirit, cisim, cismani, cismen, civar, cizye, coğrafi, coğrafya, cuma, cumhur, cumhuriyet, cumhuriyetperver, cübbe, cühela, cülus, cülusiye, cümle, cümleten, cümudiye, cünha, cünun, cünüp, cüret, cüretkâr, cürmümeşhut, cüruf, cürüm, cüsse, cüz, cüzdan, cüzi, cüzzam

Ç[düzenle]

çavşır, çeyiz, Çıfıt, çıfıt, çul

D[düzenle]

dağdağa, dâhi, dahil, dâhil, dâhilen, dâhilî, dâhiliye, dâhiyane, dahletmek, daim, daima, daimî, dair, daire, dairevi, dakik, dakika, dakikane, dalalet, dar, dar, daraban, darbe, darbımesel, darbuka, darıdünya, darp, darphane, darülaceze, darülbedayi, darüleytam, darülfünun, darüşşifa, daüssıla, dava, davet, davetiye, davetkâr, davetname, davlumbaz, davudi, davul, debagat, debbağ, debdebe, Deccal, deccal, def, defa, defaat, defaten, defetmek, defi, defihacet, defin, define, defnedilmek, defnetmek, defnolunmak, defolmak, defter, defterdar, defterhane, defterihakani, defterikebir, deha, dehalet, dehhaş, dehşet, delalet, delil, delk, dem, demevi, denaet, deni, derç, derece, dereke, derk, derrace, ders, dershane, dersiam, derz, desise, dessas, deva, devaimisk, devam, deveran, deveranıdem, devir, devir, devlet, devlethane, devralmak, devran, devre, devredilmek, devren, devretmek, devrî, devriâlem, devridaim, devrihindi, devrikebir, devrirevan, devrisaadet, devriye, devrolunmak, deyyus, dımışki, dibace, dikkat, dimağ, din, dinar, dindar, dinen, dinî, dirayet, dirhem, divan, divançe, divanhane, Divanhane, divanıharp, divani, divit, diyanet, diyar, diyarıgurbet, diyet, dolap, dua, duahan, duhul, duhuliye, dumur, dun, Dübbüasgar, Dübbüekber, dükkân, düldül, Düldül, dünya, dünyevi, Dürzi, dürzü, düstur, düvel, düyun

E[düzenle]

ebabil, ebat, ebcet, ebedî, ebediyen, ebediyet, ebet, ebeveyn, ebleh, ecdat, ecel, ecinni, ecir, ecnebi, ecza, eczane, eçhel, eda, eda, edat, edebî, edebikelam, edebiyat, edebiyatsever, edep, edevat, edibane, edip, edna, edvar, efdal, efkâr, efkârıumumiye, eflak, eflatun, eflatuni, efrat, efsus, ehem, ehemmiyet, ehil, ehlî, ehlibeyit, ehlidil, ehlihibre, ehlikeyif, ehlikitap, ehlisalip, ehlisünnet, ehlivukuf, ehliyet, ehliyetname, ehlizevk, ehram, ehven, ehvenişer, ehveniyet, ekâbir, ekalliyet, ekseri, ekseriya, ekseriyet, eksibe, elaman, elan, elbet, elbette, elbise, eleğimsağma, elem, elhak, elhamdülillah, elhasıl, elif, elifba, elifî, elim, elmas, elmasiye, elmastıraş, elvan, elveda, elyaf, elzem, emanet, emaneten, emanetullah, emare, emaret, emel, emin, emir, emir, emirber, emirname, emlak, emmi, emniyet, emraz, emretmek, emreylemek, emrihak, emrivaki, emsal, emtia, emval, enam, enam, enaniyet, enbiya, ender, enfes, enfiye, enfüsi, enkaz, ensar, entari, enva, envaiçeşit, erbain, erbap, erkân, erkânıharbiyeiumumiye, erkânıharp, ervah, erzak, erzel, esame, esaret, esas, esasen, esasi, esatir, esatirî, esbabımucibe, esbak, esbap, esef, eser, esericedit, esham, esir, esir, esire, eslaf, esma, esmayıhüsna, esmayışerife, esmer, esna, esnaf, esrar, esrarengiz, essah, estağfurullah, esvap, eşhas, eşkâl, eşkıya, eşraf, eşref, eşya, etfal, etibba, etraf, evcara, evç, evham, eviç, evkaf, evla, evladüiyal, evlat, evleviyet, evliya, evrak, evrat, evsaf, evvel, evvela, evveliyat, eyalet, eylül, eytam, eyyam, eza, ezan, ezani, ezel, ezelî, eziyet

F[düzenle]

faal, faaliyet, facia, fahiş, fahişe, fahri, fahriye, fahur, faik, faikiyet, fail, failimuhtar, faiz, fak, fakat, fakih, fakir, fakirane, fakirhane, fakr, fakruzaruret, fal, falaka, falan, falname, fâni, fanus, faraş, faraza, farazi, faraziye, fare, farfara, fariğ, farika, fariza, fark, Fars, farz, farzımuhal, fasık, fasıl, fasıla, fasih, fasile, fasit, fasletmek, fassal, fatih, Fatiha, fatihane, fayda, fazıl, fazilet, faziletkâr, fazla, fecaat, feci, fecir, fecrikâzip, fecrisadık, feda, fedai, fedakâr, fehamet, fehim, fehmetmek, fehva, fek, felah, felaket, felaketzede, felç, felek, felekiyat, fellah, felsefe, felsefi, fen, fena, fena, fenafillah, fennî, ferace, feragat, ferağ, ferah, ferahfeza, ferahnak, ferahnakaşiran, ferahnüma, feraset, ferç, ferden ferda, ferdî, ferdiyet, ferî, ferih, ferik, fersah, fert, fesahat, fesat, feshedilmek, feshetmek, fesih, fesüphanallah, fetha, fethetmek, fetih, fetihname, fetret, fettan, fettane, fetva, fetvahane, fetvayişerife, fevç, feveran, fevk, fevkalade, fevkalbeşer, fevkani, fevri, fevt, fevvare, feyezan, feyiz, feylesof, feyyaz, feyzalmak, feza, fezleke, fıkdan, fıkıh, fıkra, fındık, fırka, fırkateyn, fırsat, fıskiye, fıstık, fıstıki, fıtık, fıtrat, fıtraten, fıtri, fıtriye, fidye, fidyeinecat, fiil, fiilen, fiilî, fiiliyat, fikir, fikren, fikrî, fikrisabit, fikriyat, fil, filan, filhakika, filiz, filvaki, firak, firar, firari, firavun, firfiri, firkat, fisebilillah, fit, fitil, fitne, fitre, fiyat, fodla, fodul, fuhuş, fukara, ful, fuzuli, fücceten, fülüs, füru, fütuhat, fütur, fütüvvet

G[düzenle]

gabavet, gabi, gabin, gaddar, gadir, gadretmek, gadrolmak, gadrolunmak, gaffar, gafil, gafilane, gaflet, gafur, gaile, gaip, gaita, galat, galatıhis, galatımeşhur, galebe, galeyan, galiba, galibiyet, galip, galiz, galsame, gam, gammaz, gamze, gani, ganimet, garabet, garaip, garami, garaz, garazkâr, Garbi, gariban, garibe, garip, gark, garp, garsiyat, gaseyan, gasil, gasilhane, gasletmek, gasp, gassal, gaşiy, gaşyolmak, gaybubet, gaye, gayet, gayr, gayret, gayretkeş, gayri, gayriahlaki, gayriciddi, gayriihtiyari, gayriinsani, gayriiradi, gayrikabil, gayrikanuni, gayrimahdut, gayrimakul, gayrimemnun, gayrimenkul, gayrimeskûn, gayrimeşru, gayrimuayyen, gayrimuntazam, gayrimümkün, gayrimüslim, gayrinizami, gayriresmî, gayrisafi, gayrisıhhi, gayrişahsi, gayritabii, gayur, Gayya, gayya, gayz, gaza, gazal, gazap, gazel, gazelhan, gazeliyat, gazi, gazve, gıda, gıllıgış, gına, gıpta, gıyaben, gıyabi, gıyap, gıybet, gudde, gudubet, gufran, gulgule, gulyabani, gurbet, gurbetzede, gurup, gurur, gusletmek, gusül, gusülhane, güllabi, güllabi

H[düzenle]

habaset, habbe, haber, haberdar, Habeş, habeş, habip, habis, hac, hacamat, haccetmek, hacet, hacı, hacim, hacir, haciz, haczetmek, had, hadde, haddehane, haddikifaye, hademe, hademeihayrat, hadım, hadim, hadis, hadisat, hadise, hafakan, hafazanallah, hafız, hafızıkütüp, hafi, hafif, hafifmeşrep, hafit, hafiye, hafriyat, hail, haile, hain, haiz, hak, hak, Hak, hakaret, hakaretamiz, hakem, hakeza, hakikat, hakikaten, hakiki, hakim, hâkim, hakimane, hâkimane, hâkimiyet, hâkimiyetimilliye, hakir, hakkâk, hakkaniyet, hakketmek, hakkıhıyar, hakkıhuzur, hakkımüktesep, hakkısükût, hakperest, haksever, hakşinas, hal, hal, hâl, hala, hâlâ, halas, halaskâr, halavet, halayık, halazade, hâlbuki, hale, halebi, halef, halel, haleldar, hâlen, hâlet, hâletinez, hâletiruhiye, haletmek, halfa, halhal, hali, haliç, halife, hâlihazır, Halik, halim, halis, halisane, halisüddem, halita, halk, halk, halka, halkavi, halkiyat, hallaç, halletmek, hallihamur, hallolmak, hallolunmak, halt, haluk, halvet, halvethane, Halveti, hamakat, hamal, hamaliye, hamam, hamarat, hamaset, hamasi, hamdetmek, hamdüsena, Hamel, hamız, hami, hamil, hamile, hamilen, hamilikart, hamiş, hamiyet, hamiyetperver, hamla, hamlaç, hamle, hamletmek, hamse, hamsin, hamt, hamule, hamur, hamurkâr, Hanbeli, hançer, hançere, Hanefi, hanek, hap, hapis, hapishane, hapsedilmek, hapsetmek, hapsettirmek, hapsolmak, haptetmek, har, harabat, harabati, harabe, harabi, haraç, haram, harami, haramzade, harap, harar, hararet, harbe, harbi, harbî, harbiye, harcıâlem, harcırah, harç, hardal, hardaliye, harekât, hareke, hareket, hareki, harem, Haremeyn, harf, harfendaz, harfitarif, harfiyen, harın, haricen, haricî, hariciye, hariç, harika, harikulade, harim, harimiismet, harir, haris, harita, harnup, harp, hars, has, hasar, hasat, hasbelkader, hasbetenlillah, hasbi, hasbihâl, haseki, hasenat, hasep, haset, hasıl, hasıla, hasılat, hasılıkelam, hasım, hasır, hasır, hasis, hasiyet, haslet, hasret, hasretmek, hasrolunmak, hassa, hassas, hassasiyet, hassaten, hasut, haşa, haşefe, haşerat, haşere, haşhaş, haşhaşhane, haşin, haşir, haşiş, haşiv, haşiye, haşmet, haşviyat, haşyet, hat, hata, hatıl, hatır, hatıra, hatırat, hatırşinas, hatif, hatim, hatime, hatip, hatmetmek, hatmi, hatta, hattat, hattıhareket, hav, hava, havadar, havadis, havai, havaiyat, havale, havalename, havali, havari, havas, havas, havi, havil, havsala, havuz, havza, hayâ, hayal, hayalat, hayalbaz, hayalen, hayalet, hayalhane, hayalî, hayalperest, hayalperver, hayat, hayat, hayati, hayatiyet, haybe, haydari, haydut, hayfa, hayıf, hayır, hayır, hayırhah, hayırperver, hayırsever, hayız, hayran, hayrat, hayret, hayrulhalef, haysiyet, hayvan, hayvanat, hayvani, hayvaniyet, haz, haza, hazakat, hazar, hazari, hazfetmek, hazık, hazım, hazır, hazırcevap, hazırun, hazin, hazine, hazinedar, haziran, hazire, hazmetmek, hazne, hazret, hazzetmek, heba, hebenneka, heccav, hece, hecin, hedef, heder, hediye, hekim, hela, helak, helal, helalî, helalühoş, helalzade, helecan, helezon, helezoni, helme, helva, helvahane, hemze, hendek, hendese, hendesi, herif, hesabi, hesap, heves, heveskâr, heybe, heybet, heyecan, heyelan, heyet, heyhat, heykel, heykeltıraş, heyula, hezaren, hezel, hezeyan, hezimet, hezliyat, Hıdırellez, hıfız, hıfzetmek, hıfzıssıhha, hınzır, hırka, hırpani, hırs, hısım, hıyanet, hıyar, Hızır, hızır, hibe, hicap, hicaz, hicazkâr, hiciv, hicran, hicret, hicri, hicvetmek, hicviye, hidayet, hiddet, hikâye, hikem, hikemî, hikmet, hilaf, hilafet, hilafıhakikat, hilal, hilalî, hilat, hile, hilebaz, hileişeriye, hilekâr, hilkat, hilkaten, hilye, himaye, himmet, hin, hindi, hindiba, hirfet, his, hisar, hisar, hisse, hissedar, hissedilmek, hisseişayia, hisset, hissetmek, hissettirmek, hissî, hissikablelvuku, hissiselim, hissiyat, hissolunmak, hitabe, hitaben, hitabet, hitam, hitan, hitap, hiza, hizip, hizmet, hizmetkâr, hokka, hokkabaz, hortum, Hu, hububat, hudut, hukuk, hukuken, hukuki, hulliyat, hulul, hulus, huluskâr, humar, humma, humus, hunnak, hurafe, hurç, huri, huruç, hurufat, Hurufi, husuf, husul, husumet, husumetkâr, husus, hususi, hususiyet, husye, huşu, huşunet, hutbe, hutut, huzur, hüccet, hücre, hücum, hücumbot, hükmen, hükmetmek, hükmi, hükmolunmak, hükûmet, hüküm, hükümdar, hükümferma, hükümran, hülasa, hülasaten, hülle, Hüma, hünnap, hünsa, hür, hürmet, hürmeten, hürmetkâr, hürmetkârane, hürriyet, hürriyetperver, hüseyni, hüsnühâl, hüsnühat, hüsnükabul, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, hüsnütalil, hüsnütelakki, hüsnüteveccüh, hüsnüyusuf, hüsnüzan, hüsran, hüsün, hüthüt, hüvelbaki, hüviyet, hüzme, hüzün, hüzzam,hasılat

I[düzenle]

ırak, ırk, ırki, ırkiyat, ırz, ıskat, ıslah, ıslahat, ıslahhane, ısrar, ıstıfa, ıstılah, ıstırap, ıstırar, ıstırari, ıtır, ıtlak, ıtrah, ıtri, ıtriyat, ıttıla, ıttırat, ıydiye, ızrar

İ[düzenle]

iade, iadeiitibar, iadeiziyaret, iane, iare, iaşe, ibadet, ibadetgâh, ibadethane, ibadullah, ibare, ibaret, ibate, ibda, ibdai, iblağ, iblis, iblisane, ibne, ibra, ibraname, İbrani, ibraz, ibre, ibret, ibretamiz, ibretiâlem, ibrik, ibriktar, ibzal, icabet, icap, icar, icat, icaz, icazet, icazetname, icbar, icma, icmal, icra, icraat, içtihat, içtima, içtimai, içtimaiyat, içtinap, idadi, idam, idame, idare, idarehane, idareimaslahat, idareten, idari, iddia, iddianame, idman, idrak, idrar, ifa, ifade, iffet, ifham, iflah, iflas, ifna, ifrağ, ifrat, ifraz, ifrazat, ifrit, ifsat, ifşa, ifşaat, ifta, iftar, iftariye, iftihar, iftira, iğbirar, iğfal, iğtinam, ihale, iham, ihanet, ihata, ihbar, ihbariye, ihbarname, ihdas, ihkakıhak, ihlal, ihlas, İhlas, ihmal, ihmalkâr, ihracat, ihraç, ihram, ihraz, ihsan, ihsanıhümayun, ihsas, ihtar, ihtarname, ihtida, ihtifal, ihtikâr, ihtilaç, ihtilaf, ihtilal, ihtilam, ihtilas, ihtilat, ihtimal, ihtimalî, ihtimam, ihtira, ihtiram, ihtiras, ihtiraz, ihtisap, ihtisar, ihtisas, ihtisas, ihtişam, ihtiva, ihtiyaç, ihtiyar, ihtiyar, ihtiyari, ihtiyat, ihtiyaten, ihtiyati, ihtiyatkâr, ihtizaz, ihvan, ihya, ihzar, ihzari, ika, ikame, ikamet, ikametgâh, ikaz, ikbal, ikdam, iklim, ikmal, ikna, ikrah, ikram, ikramiye, ikrar, ikraz, iksir, iktibas, iktidar, iktifa, iktiran, iktisaden, iktisadi, iktisadiyat, iktisap, iktisat, iktiza, ilaç, ilah, İlah, ilahe, ilahi, ilahi, İlahî, ilahî, ilahiyat, ilam, ilan, ilanen, ilanıaşk, ilanihaye, ilave, ilaveten, ilca, ilelebet, ilga, ilhak, ilham, ilim, ilkah, illa, illaki, illallah, illet, illî, illiyet, ilmî, ilmiahlak, ilmihâl, ilmiye, ilmühaber, iltibas, iltica, iltifat, iltifatkâr, iltihabi, iltihak, iltihap, iltimas, iltisak, iltisaki, iltizam, iltizami, ilzam, ima, imal, imalat, imalathane, imale, imam, imame, imamet, iman, imaniye, imar, imaret, imarethane, imbik, imdat, imha, imkân, imla, imrahor, imsak, imsakiye, imtihan, imtina, imtisal, imtisas, imtiyaz, imtizaç, imza, in, inat, inayet, İncil, incizap, indi, indifa, indifai, infak, infaz, infial, infilak, infirak, infirat, infisah, inha, inhidam, inhilal, inhimak, inhina, inhiraf, inhisar, inhitat, inikâs, inikat, inkâr, inkıbaz, inkılap, inkıraz, inkısam, inkıta, inkıyat, inkisar, inkisarıhayal, inkişaf, insaf, insan, insani, insaniyet, insicam, insiraf, insirafi, insiyak, insiyaki, inşa, inşaat, inşallah, inşat, inşirah, intaç, intak, intan, intani, intaniye, intiba, intibah, intibak, intifa, intifada, intiha, intihabat, intihal, intihap, intihar, intikal, intikam, intisap, intişar, intizam, intizar, inzal, inzibat, inzibati, inzimam, inziva, ipham, ipka, iptal, iptida, iptidai, iptila, iptizal, irade, iradımesel, iradi, iradiye, irap, irat, irca, irfan, irs, irsal, irsaliye, irsen, irsî, irsiyet, irşat, irtibat, irtica, irticai, irtical, irticalen, irtifa, irtifak, irtihal, irtikâp, irtisam, irtişa, isabet, isal, isale, İsevi, ishal, isim, iskân, İslam, İslami, İslamiyet, ismen, ismet, isnaden, isnat, ispat, israf, İsrafil, istiane, istiap, istiare, istibat, istibdat, istical, isticar, isticvap, istida, istidaname, istidat, istidlal, istifa, istifade, istifaname, istifham, istifra, istifsar, istifsarıhatır, istiğfar, istiğna, istiğrak, istihale, istihare, istihbar, istihbarat, istihdaf, istihdam, istihfaf, istihkak, istihkâm, istihkar, istihlak, istihraç, istihsal, istihza, istihzar, istikamet, istikbal, istiklal, istikra, istikrah, istikrar, istikraz, istikşaf, istila, istilzam, istimal, istimdat, istimlak, istimna, istimrar, istimzaç, istinabe, istinaden, istinaf, istinas, istinat, istinatgâh, istinkâf, istinsah, istintaç, istintak, istirahat, istirdat, istirham, istiskal, istismar, istisna, istisnai, istişare, istitrat, istiva, istizah, istizan, isyan, isyankâr, işar, işaret, işba, işgal, işgaliye, işkâl, işret, iştah, iştial, iştigal, iştiha, iştihar, iştikak, iştira, iştirak, iştiyak, işve, ita, itaat, itaatkâr, itap, itfa, itfaiye, ithaf, ithafname, ithal, ithalat, itham, ithamname, itibar, itibaren, itibari, itidal, itikâf, itikâl, itikat, itila, itilaf, itimat, itimatname, itina, itiraf, itiraz, itiyat, itizar, itlaf, itmam, itminan, ittifak, ittihat, ittihaz, ittisal, ivaz, izabe, izaç, izafe, izafet, izafeten, izafi, izafiye, izafiyet, izah, izahat, izale, izaleişüyu, izam, izam, izan, izaz, izazuikram, izdiham, izdivaç, izhar, izin, izinname, izmihlal, izzet, izzetinefis, izzetüikbal, izzetüikram

K[düzenle]

kabahat, kabala, kabız, kabil, kabil, kabile, kabiliyet, kabir, kablelmilat, kablelvuku, kabristan, kabul, kâbus, kabza, kabzımal, kadar, kadayıf, kadeh, kadem, kademe, kademhane, kader, kaderiye, kadı, kadife, kadim, kadimî, kadir, kadir, Kadiri, Kadiriye, kadirşinas, kadit, kafa, kafadar, kafes, kâfi, kafile, kâfir, kâfiristan, kafiye, kâfur, kahhar, kahır, kâhil, kâhin, kahir, kahkaha, kahpe, kahretmek, kahreylemek, kahrolmak, kahve, kahvehane, kaide, kail, kaim, kaime, kâin, kâinat, kakım, kakule, kal, kalaba, kalben, kalbî, kalbur, kale, kalebent, kalem, kalemkâr, kalemşor, kalemtıraş, kalensöve, kalevi, kalfa, kalıp, kallavi, kalleş, kalp, kalp, kalp, kalpazan, kalubela, kalya, kamber, kamer, kamerî, kamet, kamet, kâmil, kâmilen, kamus, kanaat, kanaatkâr, kanara, kandil, kani, kant, kantar, kantariye, kanun, kanun, kânun, kanunen, kanuni, kanuni, kanuniyet, kanunname, kanunuesasi, kânunuevvel, kânunusani, kâp, kapan, kapan, kara, karabet, karanfil, karar, karargâh, kararname, karha, kari, kariha, karine, karkara, karnabit, Karun, karun, karye, kasaba, kasap, kasaphane, kasavet, kasem, kasım, kasır, kasıt, kaside, kasidehan, kasten, kastetmek, kasti, kasvet, kâşif, kat, katar, katetmek, kati, kâtibe, kâtibiadil, katil, katil, kâtip, katiyen, katiyet, katletmek, katliam, katolunmak, katran, katre, kavaf, kavait, kavas, kavat, kavi, kavil, kavim, kavis, kavletmek, kavlükarar, kavmî, kavmiyat, kavmiyet, kay, kaybedilmek, kaybetmek, kaybolmak, kaydedilmek, kaydetmek, kaydettirmek, kaydıhayat, kaydıihtiyat, kaydiye, kaydolmak, kayıp, kayıt, kaymakam, kayme, kayser, kaytan, kayyum, kaza, kazaen, kazara, kazasker, kazaz, kazazede, kazevi, kaziye, kazurat, kebap, kebir, keder, kefalet, kefaleten, kefaletname, kefaret, kefe, kefen, kefere, kefil, kefiye, kehanet, kehle, kelam, Kelamıkadim, kelamıkibar, kelime, kelimeişehadet, kemakân, kemal, kemaliafiyet, kemiyet, kenef, kerahet, keramet, kere, kerem, kerh, kerhen, kerih, kerim, kerime, kerkes, kerpeten, kerrake, kesafet, kesat, kesbî, kesel, kesif, kesir, kesp, kesre, kesret, keşfedilmek, keşfetmek, keşfettirmek, keşif, keşşaf, keten, ketum, ketumiyet, Kevser, keyfekeder, keyfetmek, keyfî, keyfiyet, keyif, keza, kezalik, kıble, kıblenüma, kıdem, kılade, kılaptan, kılıf, kılükal, kına, kınnap, Kıpti, kıraat, kıraathane, kırat, kırba, kırmız, kırmızı, kırtasiye, kısas, kısas, kısım, kısmen, kısmet, kısmi, kıssa, kıstas, kışır, kıt, kıta, kıtaat, kıtal, kıvam, kıyafet, kıyafetname, kıyam, kıyamet, kıyas, kıyasen, kıyasımukassem, kıyasi, kıymet, kıymettar, kıyye, kibar, kibarzade, kibir, kibrit, kifaf, kifafınefis, kifayet, kile, kils, kilüs, kimya, kimyager, kimyevi, kimyon, kimyoni, kinaye, kira, kispet, kisve, kitabe, kitabet, kitabi, kitap, kitapsever, kitle, kiyaset, kubbe, kudas, kudema, kudret, kudüm, kudümzen, kûfi, kulampara, kule, kullap, kulunç, kumar, kumarbaz, kumarhane, kumaş, kumkuma, kura, kurabiye, kurada, Kur'an, Kur'an-ı Kerim, kurban, kurna, kurs, kuskus, kusur, kutnu, kutsi, kutsiyet, kutup, kutur, kuut, Kuvayımilliye, kuvve, kuvvet, kuyudat, küffar, küfran, küfretmek, küfür, küfürbaz, küheylan, kül, külfet, külli, külliyat, külliye, külliyen, külliyet, künh, künye, küp, kürdi, küre, kürevi, kürsü, küsuf, küsur, küsurat, kütle, kütüphane

L[düzenle]

laakal, lacerem, ladinî, laedri, laedriye, lafız, lafzen, lafzi, lağım, lağıv, lağvedilmek, lağvetmek, lağvolmak, lağvolunmak, lahavle, lahika, lahit, lahmacun, lahuri, lahut, lahuti, lahza, lain, lakap, lakaydi, lakayıt, lakin, laklak, laklaka, laklakiyat, lal, lalettayin, lâm, lamekân, lamelif, lamise, lanet, laski, latif, latife, laubali, laubaliyane, layemut, layenkati, layık, layiha, layuhti, lazım, lazıme, lebbeyk, ledün, lef, leffetmek, leffüneşir, leh, lehçe, lehim, lehtar, lemis, letafet, levazım, levazımat, levha, leylak, leylaki, leyli, leziz, lezzet, libas, lif, lika, linet, lisan, lisanıhâl, lisanımünasip, lisani, lisaniyat, liva, liyakat, liyan, lobut, lokma, lokum, luti, lügat, lügatçe, lüknet, lütfen, lütfetmek, lütfeylemek, lütuf, lütufkâr, lütufkârane, lüzucet, lüzuci, lüzum

M[düzenle]

maada, maaile, maalesef, maalmemnuniye, maarif, maaş, maatteessüf, maazallah, mabat, mabet, mabeyin, mablak, mabude, mabut, macera, maceraperest, macun, madde, maddeten, maddi, maddiyat, maddiyet, madem, mademki, maden, madenî, madrup, madun, mafevk, mafiş, mafsal, mağara, mağdur, mağduriyet, mağfiret, mağfur, mağlubiyet, mağlup, mağmum, Mağribî, Mağribî, Mağrip, mağrip, mağrur, mağrurane, mağşuş, mahal, mahalle, mahallî, maharet, mahbes, mahbube, mahbup, mahcubane, mahcubiyet, mahcup, mahcur, mahcuz, mahdum, mahdut, mahfaza, mahfe, mahfi, mahfil, mahfuz, mahfuzen, mahıv, mahir, mahirane, mahiyet, mahkeme, mahkûk, mahkûkât, mahkûm, mahkûmane, mahkûmiyet, mahlas, mahlep, mahluk, mahlukat, mahlul, mahlut, mahmude, mahmudiye, mahmul, mahmur, mahmuz, mahpus, mahpushane, mahra, mahrama, mahreç, mahrek, mahrem, mahremiyet, mahrukat, mahrum, mahrumiyet, mahrut, mahruti, mahsuben, mahsul, mahsulat, mahsuldar, mahsup, mahsur, mahsus, mahsus, mahsusen, mahşer, mahşerî, mahut, mahvetmek, mahviyet, mahvolmak, mahzar, mahzen, mahzun, mahzunane, mahzur, mai, mail, maile, main, maişet, maiyet, makabil, makale, makam, makara, makas, makaskâr, makastar, makat, makber, makbul, makbuz, maksat, maksure, maksut, makta, maktel, maktu, maktul, makul, makule, makûs, mal, malayani, malen, mali, malihülya, malik, malikâne, Maliki, malikiyet, maliye, maliyet, malul, malulen, maluliyet, malum, malumat, malumatfuruş, malumattar, malzeme, mamafih, mamelek, mamul, mamulat, mamur, mamure, mana, mancınık, mandal, manen, manevi, maneviyat, mangal, mâni, mânia, manidar, mansıp, mantık, mantıken, mantıki, manzara, manzum, manzume, mapus, mapushane, marabut, maraz, maraza, marazi, marifet, mariz, mars, maruf, marufiyet, Maruni, maruz, maruzat, mas, masal, masara, masarif, masat, maskara, maslahat, maslahatgüzar, maslak, maslup, masnu, masnuat, masraf, masruf, massetmek, mastar, mastar, mastara, masum, masumane, masume, masumiyet, masun, masuniyet, maşallah, maşatlık, maşer, maşerî, maşlah, maşrapa, maşrık, maşuk, maşuka, matah, matara, matbaa, matbu, matbua, matbuat, matem, matkap, matla, matlup, matrah, matrak, matruş, matrut, matuf, matuh, maval, mavera, mavi, mavna, mayasıl, mayi, maymun, mazarrat, mazbata, mazbut, mazeret, mazhar, mazhariyet, mazi, mazlum, mazmun, maznun, mazruf, mazur, meal, mealen, mebde, mebiz, meblağ, mebni, mebus, mebzul, mebzuliyet, mecal, mecaz, mecazen, mecazi, mecbur, mecburen, mecburi, mecburiyet, meccanen, meccani, mecelle, mecidiye, meclis, meclisara, meclup, mecmu, mecmua, mecnun, mecnunane, mecra, mecruh, Mecus, Mecusi, meczup, meçhul, meçhulat, medar, medarıiftihar, meddah, medeni, medeniyet, medet, medih, medlul, medrese, medyun, medyunuşükran, mefahir, mefharet, mefhum, mefkûre, mefluç, mefret, mefruş, mefruşat, mefsuh, meftun, meftuniyet, meful, mehabet, mehaz, mehdi, mehil, mekân, mekkâre, meknuz, mekruh, meksefe, mektep, mektup, melaike, melal, melamet, Melami, melanet, melce, melek, meleke, melekût, melez, melfuf, melfufen, melhuz, melik, melike, melul, melun, memalik, memat, memba, memleha, memleket, memluk, Memluk, memnu, memnuiyet, memnun, memnuniyet, memul, memur, memure, memurin, memuriyet, men, menafi, menafiiumumiye, menakıp, menakıpname, mendil, menedilmek, menetmek, menfa, menfaat, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar, menfez, menfi, menfur, menhiyat, menhus, meni, menkıbe, menkıbevi, menkul, menolunmak, mensubiyet, mensucat, mensup, mensur, menşe, menşur, menus, menzil, menzile, mepsuten, mera, merak, meram, merasim, merbut, merbutiyet, mercan, merci, merdane, meret, mergup, merhaba, merhale, merhamet, merhameten, merhem, merhum, merhume, meri, Merih, meriyet, merkat, merkep, merkez, merkezî, merkeziyet, merkum, merkûp, mermer, mermer, mermerşahi, mermi, mersiye, mersiyehan, mertebe, mesabe, mesafe, mesaha, mesai, mesail, mesamat, mesame, mesane, mescit, mesel, mesela, mesele, meserret, mesh, Mesih, mesire, mesken, meskenet, meskûkât, meskûn, meskût, meslek, mesleki, mesmu, mesnet, mesnevi, mesrur, mest, mestur, mesture, mesudane, mesul, mesuliyet, mesut, meşakkat, meşale, meşbu, meşgale, meşgul, meşguliyet, meşher, meşhet, meşhur, meşhut, meşihat, meşime, meşk, meşkûk, meşkûr, meşrep, meşru, meşrubat, meşruhat, meşruiyet, meşrut, meşruta, meşruten, meşruti, meşrutiyet, meşum, meşveret, met, meta, metanet, metbu, metfen, metfun, methal, methaldar, methetmek, methiye, methüsena, metin, metin, metris, metruk, metrukât, metruke, metrukiyet, mevali, mevcudat, mevcudiyet, mevcut, mevdu, mevduat, mevhibe, mevhibeiilahiye, mevhum, mevize, mevki, mevkuf, mevkufen, mevkufiyet, mevkut, mevkute, mevla, Mevlevi, Mevlevihane, mevlit, mevlithan, mevlut, mevrut, mevsim, mevsuf, mevsuk, mevt, mevta, mevut, mevzi, mevzii, mevzu, mevzuat, mevzubahis, mevzun, meydan, meydani, meyil, meyletmek, meymenet, meyus, meyusiyet, meyyal, meyyit, mezalim, mezamir, mezar, mezaristan, mezat, mezbaha, mezbele, mezcetmek, mezellet, mezhep, meziyet, mezkûr, mezmur, mezra, mezru, mezun, mezuniyet, mıklep, mıknatıs, mıknatısi, mıknatısiyet, mıntıka, mırra, mısdak, mısır, mıskala, mısra, mışmış, mızrak, mızrap, miat, mibzer, mide, midevi, miftah, miğfer, mihaniki, mihenk, mihnet, mihr, mihrak, mihrap, mihver, Mikâil, mikâp, miktar, mikyas, mil, miladi, milat, milel, millet, milletsever, millî, milliyet, milliyetperver, milliyetsever, mim, mimar, mimari, minare, minber, minkale, minnet, minnettar, minnettarane, minval, miraç, miras, mirat, mis, misafir, misafirhane, misafirperver, misak, Misakımillî, misal, misil, misk, miskal, miskin, miskinane, miskinhane, misvak, miyar, mizaç, mizaçgir, mizah, mizahi, mizan, molla, muaccel, muacciz, muaddel, muadele, muadelet, muadil, muaf, muafiyet, muahede, muahedename, muaheze, muahezename, muahhar, muahharen, muakkip, mualla, muallak, muallel, muallim, muallime, muamelat, muamele, muamma, muammer, muannit, muaraza, muarefe, muarız, muasır, muaşaka, muaşeret, muattal, muattar, muavenet, muavin, muayede, muayene, muayenehane, muayyen, muayyeniyet, muazzam, muazzep, muazzez, mubassır, mucip, mucir, mucit, mucize, mucizevi, mudarebe, mudi, mudil, mufassal, mugaddi, mugalata, muganni, muganniye, mugayeret, mugayir, muğber, muğlak, muhabbet, muhabbetname, muhaberat, muhabere, muhabir, muhaceret, muhacim, muhacir, muhaddep, muhaddis, muhafaza, muhafazakâr, muhafız, muhakeme, muhakkak, muhakkik, muhal, muhalefet, muhalif, Muhammedî, muhammen, muhammes, muhammin, muhannet, muharebe, muharip, muharrem, muharrer, muharrik, muharrir, muharriş, muhasamat, muhasara, muhasebat, muhasebe, muhasım, muhasır, muhasip, muhassala, muhassas, muhassasat, muhassenat, muhassıl, muhat, muhatap, muhatara, muhavere, muhavvil, muhayyel, muhayyer, muhayyerkürdi, muhayyersümbüle, muhayyile, muhbir, muhik, muhil, muhip, muhit, muhkem, muhlis, muhrik, muhrip, muhtaç, muhtar, muhtariyet, muhtasar, muhtasaran, muhtekir, muhtel, muhtelif, muhtelis, muhtelit, muhtemel, muhtemelen, muhterem, muhteri, muhteris, muhteriz, muhtesip, muhteşem, muhteva, muhtevi, muhteviyat, muhtıra, muhzır, muin, muit, mukaar, mukabele, mukabil, mukaddem, mukaddema, mukadder, mukadderat, mukaddes, mukaddesat, mukaddime, mukaffa, mukallit, mukannen, mukarenet, mukarrer, mukarrerat, mukassem, mukassi, mukataa, mukattar, mukavele, mukavelename, mukavemet, mukavim, mukavva, mukavves, mukavvi, mukayese, mukayyet, mukayyit, mukim, mukni, mukriz, muktebes, muktedir, muktesit, mukteza, muktezi, mumaileyh, munfasıl, munis, munkabız, munkalip, munsap, muntazam, muntazaman, muntazır, munzam, murabaha, murabba, murabba, murabıt, murafaa, murahhas, murakabe, murakıp, murassa, murat, muris, musaddak, musaffa, musahabe, musahhih, musahip, musakka, musalla, musallat, musalli, musanna, musannif, musap, musavver, Musevi, Mushaf, musır, musibet, musiki, musikişinas, muska, muslihane, musluk, mustarip, mustatil, muşamba, mut, muta, muta, mutaassıp, mutabakat, mutabık, mutallaka, mutantan, mutariza, mutasarrıf, mutasavver, mutasavvıf, mutat, mutavaat, mutavassıt, mutazarrır, muteber, mutedil, mutekit, mutemet, mutena, muteriz, mutezile, mutfak, muti, mutlak, mutlaka, mutlakiyet, mutmain, muttali, muttarit, muttasıf, muttasıl, muvacehe, muvafakat, muvafakatname, muvaffak, muvaffakiyet, muvafık, muvahhit, muvakkat, muvakkaten, muvakkit, muvakkithane, muvasala, muvasalat, muvaşşah, muvazaa, muvazene, muvazi, muvazzaf, muz, muzaffer, muzafferane, muzafferiyet, muzır, muzip, muzlim, muzmahil, mübadele, mübadil, mübah, mübahase, mübalağa, mübarek, mübareze, mübaşeret, mübaşir, mübayaa, mübayenet, mübeşşir, mübeyyiz, mübrem, mücadele, mücahede, mücahit, mücamaa, mücavir, mücazat, mücbir, mücehhez, mücella, mücellit, mücellithane, mücerrep, mücerret, mücessem, mücevher, mücevherat, mücmel, mücrim, müçtehit, müdafaa, müdafaaname, müdafi, müdahale, müdahil, müdana, müdara, müdavi, müdavim, müddea, müddei, müddeialeyh, müddeiumumi, müddet, müdebbir, müdekkik, müdellel, müderris, müdevven, müdevvenat, müdevver, müdire, müdrik, müdrike, müdrir, müdür, müdüriyet, müebbet, müeccel, müeddep, müellefat, müellif, müemmen, müennes, müesses, müessese, müessif, müessir, müessiriyet, müessis, müeyyide, müezzin, müfekkire, müferrih, müfessir, müfettiş, müfit, müflis, müfredat, müfret, müfrez, müfreze, müfrit, müfsit, müftehir, müfteri, müftü, mühendis, mühendishane, müheyya, müheyyiç, mühim, mühimmat, mühlet, mühlik, mühmel, mühtedi, mükâfat, mükâfaten, mükâleme, mükedder, mükellef, mükellefiyet, mükemmel, mükemmelen, mükemmeliyet, mükerrer, mükerreren, mükevvenat, mükeyyifat, mükrim, müktesebat, müktesep, mülahaza, mülahazat, mülahham, mülakat, mülaki, mülayemet, mülayim, mülazım, mülemma, mülevven, mülevves, müleyyin, mülga, mülhak, mülhakat, mülhem, mülhit, mülk, mülki, mülkiye, mülkiyet, mülteci, mültefit, mültezim, mümanaat, mümarese, mümas, mümasil, mümbit, mümessil, mümeyyiz, mümin, mümkün, mümtaz, mümteni, münacat, münadi, münafık, münakalat, münakale, münakasa, münakaşa, münasebat, münasebet, münasip, münavebe, münazaa, münazara, müncer, mündemiç, münderecat, münderiç, münebbih, müneccim, münekkit, münevver, münezzeh, münfail, münferiden, münferit, münfesih, münhal, münhani, münharif, münhasır, münhasıran, münhat, münhezim, münkesir, münkir, münşeat, münşi, münteha, müntehabat, müntehap, müntehip, müntehir, müntesip, münteşir, münzevi, müphem, müphemiyet, müptedi, müptela, müptezel, müracaat, müradif, mürai, mürebbi, mürebbiye, müreccah, müreffeh, müreffehen, mürekkep, mürekkep, mürettebat, mürettep, mürettip, mürettiphane, mürevviç, mürit, mürşit, mürteci, mürtefi, mürtekip, mürtesem, mürtet, mürur, müruriye, müruruzaman, mürüvvet, müsaade, müsabaka, müsabık, müsademe, müsadere, müsadif, müsait, müsakkafat, müsamaha, müsamahakâr, müsamere, müsavat, müsavi, müsebbip, müseccel, müseddes, müsekkin, müsellem, müselles, müsellesat, müsellim, müselsel, müsemma, müsemmen, müsevvit, müshil, müskirat, Müslim, Müslüman, müsmir, müspet, müsrif, müstacel, müstacelen, müstaceliyet, müstafi, müstağni, müstahak, müstahdem, müstahkem, müstahsil, müstahzar, müstahzarat, müstait, müstakar, müstakbel, müstakil, müstakilen, müstakim, müstamel, müstantik, müstear, müstebat, müstebit, müstecir, müstefit, müstehap, müstehase, müstehcen, müstehlik, müstehzi, müstekreh, müstelzim, müstemirren, müstemleke, müsteniden, müstenit, müstenkif, müstensih, müsterih, müstesna, müsteşar, müsteşrik, müstevi, müstevli, müstezat, müsvedde, müşabehet, müşabih, müşahede, müşahhas, müşahit, müşareket, müşarünileyh, müşavere, müşavir, müşebbeh, müşekkel, müşerref, müşevveş, müşevvik, müşfik, müşir, müşir, müşkül, müşkülat, müşkülpesent, müşrik, müştak, müştak, müştehi, müşteki, müştemilat, müşterek, müştereken, Müşteri, müşteri, mütalaa, mütareke, müteaddit, müteaffin, müteahhit, müteakiben, müteakip, mütealiye, müteallik, müteammim, mütearife, mütebahhir, mütebaki, mütebasbıs, mütebeddil, mütebessim, mütecanis, mütecasir, mütecaviz, mütecessis, mütedair, mütedavil, mütedeyyin, müteessif, müteessir, mütefekkir, mütefennin, müteferrik, müteferrika, mütegallibe, mütehakkim, mütehammil, müteharrik, mütehassıs, mütehassis, mütehavvil, mütehayyir, mütehevvir, müteheyyiç, mütekabil, mütekabiliyet, mütekait, mütekâmil, mütekâsif, mütekebbir, mütekellim, mütelezziz, mütemadi, mütemadiyen, mütemayil, mütemayiz, mütemekkin, mütemerkiz, mütemmim, mütenakıs, mütenakız, mütenasip, mütenavip, mütenazır, mütenebbih, müteneffir, mütenekkir, mütenekkiren, mütenevvi, müteradif, müterakim, müterakki, mütercem, mütercim, mütereddi, mütereddit, mütesanit, müteselli, müteselsil, müteselsilen, müteşebbis, müteşekkil, müteşekkir, mütetebbi, mütevakkıf, mütevali, mütevazı, mütevazi, mütevazin, müteveccih, müteveccihen, müteveffa, mütevehhim, mütevekkil, mütevelli, mütevellit, müteverrim, müteyakkız, mütezayit, müthiş, müttefik, müttefiken, müttehiden, müttehit, müvekkil, müvellidülhumuza, müvellidülma, müverrih, müvesvis, müvezzi, müyesser, müzaheret, müzahir, müzahrefat, müzakerat, müzakere, müzayaka, müzayede, müzebzep, müzehhep, müzekker, müzekkere, müzevir, müzeyyen, müziç, müzmin

N[düzenle]

naaş, naat, nabız, nadim, nadir, nadirat, nadiren, nafaka, nafi, nafia, nafile, nafiz, nağme, nahif, nahiv, nahiye, nail, naip, nakarat, nakden, nakdî, nakıs, nakış, nakız, nakibüleşraf, nakil, nâkil, nakip, nakisa, nakit, nakkare, nakkarhane, nakkaş, nakledilmek, naklen, nakletmek, naklettirmek, naklî, nakliyat, nakliye, nakşetmek, Nakşibendi, nakşolmak, nakzen, nakzetmek, nal, nalbant, nalbur, nalça, nalın, namus, namuskâr, nane, nâr, nara, narcıl, nârıbeyza, nas, nasbetmek, nasfet, nasıp, nasır, nasihat, nasihatname, nasip, nasir, Nasrani, Nasturi, naşi, naşir, natıka, natır, natuk, nazar, nazaran, nazarıdikkat, nazarıitibar, nazari, nazariyat, nazariye, nazım, nâzım, nazır, nazil, nazir, nazire, nazmen, nazmetmek, nebat, nebatat, nebati, nebbaş, nebevi, nebi, nebze, necabet, necaset, necat, Necef taşı, necip, nedamet, nedbe, nedim, nedime, nedret, nefaset, nefer, nefes, nefha, nefir, nefis, nefis, nefiy, nefret, nefsani, nefsaniyet, nefyedilmek, nefyetmek, nehari, nehir, nehiy, nekahet, nekahethane, nekais, nekre, nema, nemrut, nesep, nesiç, nesih, nesil, nesim, nesir, nesren, neşe, neşet, neşide, neşir, neşredilmek, neşren, neşretmek, neşriyat, neşrolunmak, neşvünema, netice, neticeten, neuzübillah, nev, nevale, nevazil, nevir, nezafet, nezahet, nezaket, nezaketen, nezaret, nezarethane, nezetmek, nezif, nezih, nezir, nezle, nezretmek, nısfınnehar, nısfiye, nısıf, nida, nifak, nihai, nihayet, nikâh, nikap, nikbet, nikris, nimet, nimetşinas, nisa, nisai, nisaiye, nisan, nisap, nispet, nispeten, nispi, nisyan, niyabet, niyet, niza, nizam, nizami, nizamiye, nizamname, nokra, noksan, nokta, noktainazar, nöbet, Nuh, nuhuset, nukut, nur, nurani, Nusayri, nutuk, nübüvvet, nüfus, nüfuz, nüfuzkâr, nüks, nükte, nüktedan, nükûl, nüsha, nüve, nüzul

O[düzenle]

okka

Ö[düzenle]

öd, ömrübillah, ömrühayat, ömür, örf, örfi, öşür, özür

P[düzenle]

papağan, patlıcan, patlıcani, paytak, pelesenk, pelit

R[düzenle]

Rab, rabbani, Rabbena, rabıt, rabıta, raci, radde, raf, Rafızi, rağbet, rağmen, rahat, rahibe, rahim, rahim, rahîm, rahip, rahle, rahleitedris, rahman, rahmani, rahmet, rakam, rakı, rakım, rakibe, rakik, rakip, rakit, rakkas, rakkase, raks, ramak, ramazan, rapten, raptetmek, raptiye, rasat, rasathane, rasıt, raşe, raşi, ratıp, rayiç, rayiha, razakı, razı, reaya, rebabi, rebap, rebiyülahir, rebiyülevvel, recep, recim, recmetmek, reddedilmek, reddetmek, reddeylemek, reddiye, reddolunmak, redif, refah, refakat, refetmek, refik, refika, rehavet, rehin, rehine, reis, reisicumhur, reisülküttap, rekabet, rekâket, rekât, rekiz, rekzetmek, remel, remil, remiz, resen, resim, resmen, resmetmek, resmî, resmigeçit, resmikabul, resmiyet, ressam, resul, resülmal, reşit, ret, revaç, revak, revakiye, revnak, rey, reyhan, reyhani, rezalet, reze, rezil, rıza, rızık, riayet, riayetkâr, rica, rical, ricat, rika, rikaptar, rikkat, risale, rivayet, riya, riyakâr, riyakârane, riyaset, riyazet, riyazi, riyaziyat, riyaziye, ruam, rubai, Rufai, ruh, ruhani, ruhaniyet, ruhban, ruhbaniyet, ruhen, ruhi, ruhiyat, ruhsat, ruhsatiye, ruhsatname, ruhumücerret, Rum, Rumi, rumi, rumuz, rutubet, rücu, rüçhan, rüesa, rüfeka, rükû, rükün, rüküş, rüsum, rüsumat, rüsup, rüşeym, rüşt, rüştiye, rüşvet, rütbe, rüya, rüyet

S[düzenle]

saadet, saadethane, saat, saba, saba, sabah, sabık, sabıka, sabır, sabi, sabit, sabite, sabitkadem, sabretmek, sabreylemek, sabuh, sabun, sabunhane, sabuniye, sabur, sadaka, sadakat, sadaret, sadet, sadık, sadıkane, sadır, sâdır, sadme, sadrazam, saf, saf, safa, safahat, safderun, safdil, safer, saffet, safha, safi, safiha, safiyet, safra, safran, safsata, sah, saha, sahabe, sahabet, sahaf, sahan, sahavet, sahi, sahibe, sahife, sahih, sahil, sahildar, sahip, sahipkıran, sahlep, sahn, sahne, sahra, sahre, sahur, saik, saika, saika, sair, sairfilmenam, sak, saka, saka, sakaf, sakamet, sakat, sakatat, sakıt, saki, sakil, sakim, sakin, sakit, sala, salabet, salah, salahiyet, salahiyettar, salat, salatüselam, salavat, salep, salhane, salik, salim, salimen, salip, salise, salisen, saltanat, sam, Sami, samimi, samimiyet, samur, samut, sanat, sanatkâr, sanatkârane, sanatsever, sanayi, sanayiinefise, sandal, sandalye, sandık, sanduka, sanem, saniye, sara, saraciye, saraç, saraçhane, sarahat, sarahaten, sarf, sarfınazar, sarfiyat, sâri, sarih, sarnıç, sarraf, sarrafiye, sathi, satıh, satır, satır, satlıcan, satvet, savat, savlet, say, sayfa, sayfiye, sayha, saykal, sebat, sebatkâr, sebebiyet, sebep, sebil, sebilhane, sebkihindi, seccade, secde, seci, seciye, seda, sedef, sedefkâr, sedir, sefa, sefahat, sefalet, sefaret, sefarethane, sefer, seferber, seferî, sefih, sefihane, sefil, sefilane, sefine, sefir, sefire, sefirikebir, seher, sehim, sehiv, sehven, sekene, sekte, sekteikalp, sel, selam, selamet, selamünaleyküm, selamünkavlen, selaset, selatin, sele, selef, selika, selim, selis, sellemehüsselam, selp, selzede, sem, sem, sema, sema, semah, semahane, semahat, semai, semavi, semazen, semen, semen, semere, semih, semt, semtürreis, sena, sene, seneidevriye, seneikebise, senet, senevi, serdetmek, seretan, seri, serian, servet, set, setir, setre, setretmek, setriavret, sevap, sevap, sevda, Sevir, seviye, sevk, sevkitabii, sevkiyat, sevkülceyş, seyahat, seyahatname, seyelan, seyfiye, seyir, seyis, seyit, seylani, seylap, seyran, seyredilmek, seyretmek, seyreylemek, seyrüsefer, seyyah, seyyal, seyyanen, seyyar, seyyare, seyyiat, seyyibe, seyyie, sıdk, sıfat, sıfır, sıhhat, sıhhi, sıhhiye, sıhri, sıhriyet, sıkıt, sıklet, sıla, sılayırahim, sınaat, sınai, sınıf, sır, sırat, sırf, sırretmek, sırrolmak, sıyanet, sıyga, sibakusiyak, sicil, siftah, sihir, sihirbaz, sikke, silah, silahendaz, silahhane, silahşor, silahtar, silsile, silsileimeratip, silsilename, simit, simsar, simsariye, Simurg, simya, sin, sinameki, sirayet, sirkat, sitteisevir, sittinsene, siyak, siyakat, siyakusibak, siyasa, siyasal, siyaset, siyaseten, siyasetname, siyasi, siyasiyat, siyer, sof, sofa, sofi, sofiyan, sofiyane, sofra, sofu, sohbet, sokak, somaki, soytarı, sual, suhulet, suhunet, suikast, suiniyet, suistimal, suizan, sukut, sukutuhayal, sulh, sulhperver, sulhsever, sulp, sulta, sultan, sultani, sultaniyegâh, sumak, suni, sunta, sur, surat, sure, suret, sureta, susam, sübut, sübyan, sücut, süfli, Süheyl, sükûn, sükûnet, sükût, sükûti, sülale, süluk, sülümen, sülüs, sümbüle, sümmettedarik, sündüs, sünnet, Sünni, süphanallah, sürahi, sürat, Süreyya, sürfe, sürre, sürur, Süryani, sütre, süveyda

Ş[düzenle]

şaban, şafak, Şafii, şahap, şahım, şahıs, şahika, şahit, şahne, şahsen, şahsi, şahsiyat, şahsiyet, şaibe, şair, şairane, şaire, şak, şakayık, şaki, şakketmek, şakul, şakuli, şama, şamama, şamata, şamdan, şamil, şan, şap, şaphane, şarabi, şarap, şaraphane, şark, şarkı, Şarki, Şarkiyat, şart, şartname, şaşaa, şathiyat, şathiye, şatır, şavk, şavul, şayi, şayia, şaz, şeamet, şebabet, şebeke, şecaat, şecere, şecerename, şeci, şedaraban, şeddadi, şedde, şedit, şefaat, şeffaf, şefik, şefkat, şehadet, şehadetname, şehevi, şehit, şehla, şehriye, şehvani, şehvaniyet, şehvet, şehvetperest, şek, şekavet, şekil, şekilperest, şeklen, şeklî, şekva, şelale, şem, şemail, şems, şemse, şemsî, şemsiye, şenaat, şeni, şeniyet, şer, şerait, şeran, şerare, şerbet, şerç, şeref, şerefe, şerefiye, şerefyap, şerh, şerha, şeri, şeriat, şerif, şerik, şerir, şerit, şeriye, şet, şetaret, şetim, şevahit, şevk, şevkefza, şevket, şevval, şey, şeyh, şeyhülislam, şeytan, şeytanet, şeytanılain, şeytani, şık, Şia, şiar, şiddet, şifa, şifahane, şifahen, şifahi, Şii, şiir, şiiriyet, şikâyet, şikâyetname, şimal, şimali, şirk, şirket, şirret, şiryan, şita, şitaiye, şöhret, şua, şuara, şubat, şube, şufa, şule, şûra, şurup, şuur, şüheda, şükran, şükretmek, şükür, şümul, şüphe, şürekâ, şüyu

T[düzenle]

taaccüp, taaddüt, taaffün, taahhüt, taahhütname, taalluk, taallukat, taam, taammüden, taammüm, taammüt, taannüt, taarruz, taassup, taaşşuk, taat, taayyün, taayyüş, tab, tab, tabaat, tababet, tabak, tabak, tabaka, tabakhane, taban, tabasbus, tabetmek, tabi, tabi, tabi, tabiat, tabii, tabiiyet, tabip, tabir, tabirname, tabl, tabla, tablakâr, tabut, tabya, tacil, tacir, taciz, taç, tadat, tadil, tadilat, tafra, tafsil, tafsilat, tagaddi, tagallüp, tagayyür, tağşiş, tağyir, tahaccüm, tahaccür, tahaffuz, tahaffuzhane, tahakkuk, tahakküm, tahammuz, tahammül, tahammülfersa, tahammür, taharet, taharri, taharrüş, tahassun, tahassür, tahassüs, tahaşşüt, tahattur, tahavvül, tahayyül, tahdidat, tahdit, tahfif, tahıl, tahin, tahinî, tahkik, tahkikat, tahkim, tahkimat, tahkir, tahkiye, tahlif, tahlil, tahlilî, tahlis, tahlisiye, tahliye, tahmil, tahmin, tahminen, tahminî, tahmis, tahmis, tahnit, tahribat, tahrif, tahrifat, tahrik, tahrikât, tahril, tahrip, tahripkâr, tahrir, tahrirat, tahriren, tahrirî, tahriş, tahsil, tahsilat, tahsildar, tahsis, tahsisat, tahsisatımesture, tahşiye, tahtelbahir, tahteşşuur, tahvil, tahvilat, tak, takaddüm, takallüs, takarrüp, takarrür, takas, takat, takayyüt, takaza, takbih, takdim, takdir, takdiriilahî, takdirkâr, takdirname, takdis, takibat, takim, takip, takiye, takke, taklidî, taklip, taklit, takriben, takribî, takrip, takrir, takriz, taksim, taksimat, taksir, taksirat, taksit, takti, taktir, takva, takvim, takviye, takyit, talak, talakat, talakıselase, talebe, talep, talepname, tali, talih, talik, talil, talim, talimat, talimatname, talimgâh, talimhane, talimname, talip, talk, talkın, tallahi, taltif, tam, tamah, tamahkâr, tamam, tamamen, tamamiyet, tambur, tambura, tamburi, tamik, tamim, tamir, tamirat, tamirhane, tanassur, tandır, tandırname, tanin, tannan, tantana, tanzifat, tanzim, Tanzimat, tanzimat, tanzir, taraf, tarafeyn, tarafgir, taraftar, tarassut, taravet, tardiye, tarh, tarhun, tarif, tarife, tarifname, tarih, tarihçe, tarihî, tarik, tarikat, tariz, tarsin, tart, tarz, tarziye, tas, tasallut, tasallüp, tasannu, tasarruf, tasavvuf, tasavvufi, tasavvur, tasdi, tasdik, tasdikname, tasfiye, tasfiyehane, tasgir, tashih, tashihikarar, tasmim, tasni, tasnif, tasrif, tasrih, tastir, tasvip, tasvir, tasvirî, tatbik, tatbikat, tatbikî, tatil, tatmin, tatminkâr, taun, tavaf, tavassut, tavattun, tavazzuh, tavır, tavik, taviz, tavizkâr, tavla, tavsif, tavsiye, tavsiyename, tavus, tavzif, tavzih, tayf, tayfa, tayın, tayin, tayip, tayyar, tayyare, tayyetmek, tazallüm, tazammun, tazarru, tazim, tazimat, tazip, taziye, taziyet, taziyetname, taziz, tazmin, tazminat, tazyik, teadül, teakup, teali, teamül, tearuz, teati, teavün, tebaa, tebahhur, tebaiyet, tebarüz, tebcil, tebdil, tebdilihava, tebdilimekân, tebeddül, tebeddülat, tebellüğ, tebellür, teberru, teberrük, teberrüken, teberrüz, tebessüm, tebeyyün, tebligat, tebliğ, tebrik, tebriye, tebşir, tebyiz, tecahül, tecahülüarif, tecahülüarifane, tecanüs, tecavüz, tecavüzkâr, tecdit, teceddüt, tecelli, tecemmu, tecennün, tecerrüt, tecessüm, tecessüs, tecezzi, tecil, tecrit, tecrübe, tecrübi, tecvit, tecviz, tecziye, teçhil, teçhiz, teçhizat, tedafüi, tedahül, tedai, tedarik, tedavi, tedavül, tedbir, tedenni, tedfin, tedhiş, tedip, tediye, tedricen, tedricî, tedriç, tedris, tedrisat, tedvin, tedvir, tedviren, teeddüp, teehhül, teehhür, teemmül, teenni, teessüf, teessür, teessürat, teessüs, teeyyüt, tefahhus, tefahür, tefarik, tefavüt, tefcir, tefehhüm, tefekkür, teferruat, teferrüç, teferrüt, tefessüh, tefeül, tefevvuk, tefeyyüz, tefhim, tefrik, tefrika, tefriş, tefrişat, tefrit, tefsir, teftih, teftiş, tefviz, tegafül, teganni, tehacüm, tehalüf, tehalük, tehcir, tehdit, tehditkâr, tehevvür, teheyyüç, tehir, tehiriicra, tehlike, tehyiç, tehzil, tekabül, tekâlif, tekâmül, tekâsüf, tekâsül, tekaüdiye, tekaüt, tekbir, tekdir, tekebbür, tekeffül, tekellüf, tekellüm, tekemmül, tekerrür, tekessür, tekevvün, tekfin, tekfir, tekiden, tekit, tekke, teklif, tekmil, tekrar, tekraren, tekrir, teksif, teksir, tekvin, tekzip, telaffuz, telafi, telaki, telakki, telaş, telaşe, telef, telefat, telhis, telif, telin, telis, telkih, telkin, tellak, tellal, tellaliye, telmih, telmihen, telvis, temadi, temaruz, temas, temayül, temayüz, tembih, tembihat, temcit, temdit, temeddüh, temeddün, temellük, temenna, temenni, temerküz, temerrüt, temessül, temettü, temevvüç, temeyyüz, temhir, temin, teminat, temiz, temkin, temlik, temlikname, temmuz, temrin, temsil, temsilî, temyiz, tenafür, tenakus, tenakuz, tenasüh, tenasül, tenasüp, tenazur, tencere, teneffüs, teneffüshane, tenevvü, tenevvür, tenezzüh, tenezzül, tenkidî, tenkil, tenkis, tenkisat, tenkit, tenkit, tenkiye, tennure, tensik, tensikat, tensil, tensip, tenvir, tenvirat, tenzih, tenzil, tenzilat, tenzilirütbe, tephir, tephirhane, terakki, terakkiperver, teraküm, teravih, terbi, terbiye, terbiyevi, tercih, tercihane, tercihen, terciibent, tercüman, tercüme, tercümeihâl, terdit, tereddi, tereddüt, tereke, terekküp, terennüm, teressüp, terettüp, terfi, terfian, terfih, terfik, terhin, terhis, terk, terkibî, terkibibent, terkin, terkip, terkiphane, tersim, tertibat, tertip, terviç, terzil, tesadüf, tesadüfen, tesadüfi, tesahup, tesalüp, tesanüt, tescil, tesdis, teselli, tesellüm, teselsül, tesettür, teseyyüp, teshil, teshin, teshir, teshir, tesir, tesis, tesisat, tesit, teskin, teslim, teslimat, teslimiyet, teslis, tesmiye, tespih, tespit, tesri, tesvit, tesviye, teşbih, teşci, teşdit, teşebbüs, teşehhüt, teşekkül, teşekkür, teşekkürname, teşerrüf, teşevvüş, teşhir, teşhis, teşkil, teşkilat, teşmil, teşri, teşrif, teşrifat, teşrih, teşrihhane, teşrii, teşrik, teşrikimesai, teşrin, teşrinievvel, teşrinisani, teşvik, teşvikkâr, teşviş, teşyi, tetabuk, tetebbu, tetkik, tetkikat, tevabi, tevafuk, tevahhuş, tevakki, tevakkuf, tevali, tevarüs, tevatür, tevazu, tevazün, tevbih, tevcih, tevdi, tevdiat, teveccüh, tevehhüm, tevekkel, tevekkeli, tevekkül, tevellüt, teverrüm, tevessü, tevessül, tevettür, tevfik, tevfikan, tevhit, tevil, tevki, tevkif, tevkifat, tevkifhane, tevkil, tevlit, tevliyet, Tevrat, tevriye, tevsi, tevsik, tevşih, tevzi, tevziat, teyakkuz, teyemmüm, teyit, tezahür, tezahürat, tezat, tezayüt, tezekkür, tezellül, tezelzül, tezevvüç, tezhip, tezkere, tezkire, tezkiye, tezvir, tezvirat, tezyif, tezyifkâr, tezyin, tezyinat, tezyinî, tezyit, tıbben, tıbbi, tıbbiye, tıfıl, tıknefes, tılsım, tınnet, tıp, tıpkı, tıynet, ticaret, ticaretgâh, ticarethane, ticari, tiftik, tilavet, tilmiz, timsah, timsal, tiryak, tiryaki, tomar, topuz, töhmet, tövbe, tövbekâr, Tuba, tufan, tufeyli, tuğyan, tuhaf, tuhafiye, tul, tulani, tulu, tuluat, turaç, turfa, tutya, tüccar, türap, türbe, türbedar, tüveyç

U[düzenle]

ubudiyet, ucube, ucubik, udi, ufki, ufuk, uful, ufunet, uhde, uhrevi, uhuvvet, ukala, ukde, uknum, ukubet, ulema, ulufe, uluhiyet, ulum, ulvi, ulviyet, umde, umman, umre, umum, umumhane, umumi, umumiyet, umur, umur, unsur, unvan, Urban, urup, usare, usturlap, usul, usul, uşşak, ut, Utarit, uzlet, uzuv, uzvi, uzviyet

Ü[düzenle]

ücret, üdeba, ülfet, ümera, ümmet, ümmi, ümran, ünsiyet, üryan, üryani, üs, üs, üsera, üslup, üstüvane, üstüvani

V[düzenle]

vaat, vaaz, vacip, vade, vadetmek, vadi, vah, vaha, vahamet, vahdaniyet, vahdet, vahdetivücut, vahi, vahim, vahit, vahiy, vahşet, vahşi, vahşiyane, vahyolunmak, vaiz, vaka, vakanüvis, vakar, vakayiname, vakfe, vakfetmek, vakfiye, vakıa, vakıf, vâkıf, vakıfname, vaki, vakit, vakta ki, vaktikerahet, vakur, vali, valide, vallahi, varak, varaka, varakpare, varidat, varide, vâris, varit, varta, vasat, vasati, vasıf, vasıl, vasıta, vasi, vâsi, vasiyet, vasiyetname, vatan, vatani, vatanperver, vatansever, vatvat, vaveyla, vaz, vazedilmek, vazetmek, vazıh, vazıhamil, vazııkanun, vazife, vazifeşinas, vaziyet, vaziyet, vazolunmak, ve, veba, vebal, veca, vecibe, vecih, veciz, vecize, vect, veçhe, veçhişebeh, veda, vedia, vefa, vefakâr, vefat, vehim, vehleten, vehmetmek, vekâlet, vekâleten, vekâletname, vekil, vekilharç, veladet, velayet, velayetname, veledizina, velet, velev, velhasıl, velhasılıkelam, veli, veliaht, velinimet, veliyullah, velut, velvele, veraset, verem, verese, verit, vesaik, vesair, vesaire, vesait, vesaitinakliye, vesayet, vesika, vesile, vesselam, vesvese, vetire, veya, veyahut, vezaret, vezin, vezir, veziriazam, vezne, veznedar, vicahen, vicahi, vicdan, vicdanen, vicdani, vikaye, viladi, vilayet, virdizeban, virt, visal, vitir, vuku, vukuat, vukuf, vuslat, vusul, vuzuh, vücut, vükela, vürut, vüsat, vüzera

Y[düzenle]

ya, yahu, Yahudi, yakaza, yakin, yakinen, yakut, yalelli, yallah, yani, Yasin, yayınispi, yediemin, yeis, yekûn, yemeni, yemin, yetim, yetimhane, yevmi, yevmiye, Yezidi, yezit

Z[düzenle]

zaaf, zabıt, zabıta, zabıtname, zabit, zabitan, zaç, zafer, zafiyet, zağara, zahir, zahir, zahire, zahiren, zahirî, zahit, zahmet, zahter, zail, zait, zakkum, zalim, zalimane, zam, zaman, zamane, zambak, zamir, zamir, zamk, zamkıarabi, zamme, zammetmek, zan, zanaat, zanaatkâr, zannetmek, zanneylemek, zannolunmak, zapt, zaptiye, zapturapt, zar, zarafet, zarar, zarf, zarif, zarifane, zarta, zaruret, zaruri, zat, zaten, zatî, zatülcenp, Zatülkürsi, zatürre, zaviye, zayıf, zayi, zayiat, zeamet, zebani, zebella, zebercet, Zebur, zecir, zecren, zecrî, zefir, zehap, zekâ, zekât, zekâvet, zeker, zeki, zelil, zelzele, zem, zembil, zemheri, zemmetmek, zemzem, zencefil, zenci, zephiye, zeravent, zerk, zerre, zevahir, zeval, zevalî, zevat, zevce, zevç, zeveban, zevk, zevkiselim, zevküsefa, zeyil, zeyilname, zeytin, zeytuni, zıddiyet, zıkkım, zımnen, zımni, zındık, zıt, zifaf, zifir, zifirî, zift, zihaf, zihayat, zihin, zihnen, zihnî, zihniye, zihniyet, zikıymet, zikir, zikredilmek, zikretmek, zikrolunmak, zilhicce, zilkade, zillet, zilyet, zimamdar, zimmet, zimmi, zina, zincifre, ziraat, zirai, zirve, ziya, ziyadar, ziyade, ziyafet, ziyaret, ziyaretgâh, ziynet, zuhur, zuhurat, zuhuri, zulmet, zulmetmek, zulüm, zübde, züccaciye, Zühal, Zühre, zührevi, züht, zühul, zükâm, zül, zülal, Zülcelal, Zülfikar, zümre, zümrüdi, zümrüt, zürafa, zürefa, zürra, zürriyet, züyuf