Search results

Jump to navigation Jump to search
  • kasnak (belirtme hâli kasnağı, çoğulu kasnaklar) [1] enli çember [2] kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi [3] nakış işlemek için gergef gibi kullanılan
    1 KB (116 words) - 06:47, 22 May 2018