Search results

Jump to navigation Jump to search
Showing results for sonu olmamak. No results found for sonu㇠olarak.
 • sonsuzlaşmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sonsuzlaşır) [1] Sonsuz duruma gelmek, sonu olmamak [1] Türkçe Türk Dil Kurumu: "sonsuzlaşmak"
  165 bytes (20 words) - 10:32, 17 September 2018
 • pot gelmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi pot gelir) [1] Sonu iyi olmamak, ters gelmek [1] Türkçe Türk Dil Kurumu: "pot gelmek"
  160 bytes (23 words) - 09:04, 17 September 2018
 • Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir. [1] Ebedîlik. Zevalsizlik. Sonu olmamak. (Bak: Beka) Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan "kuvve-i hayâliye"ye
  1 KB (189 words) - 18:20, 6 July 2018
 • geçilir mi? - Halk türküsü yaşamak bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak Hakkın var. Ne çare ki bizden geçti diye söyleniyor. - R. N. Güntekin olmak
  5 KB (391 words) - 23:53, 14 September 2019
 • gitmek, su gibi okumak, su gibi olmak, su gibi terlemek, su götürür yeri olmamak, su içinde kalmak, su içinde, su iktiza etmek, su kabağı, su katılmamış
  10 KB (403 words) - 09:52, 15 February 2020
 • inanamamak, gözü açık, gözü dışarıda, gözü dönmek, gözü gibi bakmak, gözü olmamak, gözü toprağa bakmak, gözü uyku tutmamak, gözü yükseklerde olmak, gözü
  8 KB (261 words) - 23:17, 16 January 2020
 • şahıs geniş zaman çekimi ölmez) [1] (fizyoloji) yaşamaya devam etmek, hayatı sona ermemek [2] (bitki bilimi) solmamak [3] (mecaz) bazı sebeplerle çok sıkıntı
  2 KB (90 words) - 21:35, 17 September 2018